A Kúria Közigazgatás-Munkaügyi Kollégiuma kollégiumvezetői álláshelyének (5. számú) betöltésére

Nyomtatóbarát változat

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett bíró tölthet be.
A pályázat elbírálásánál - a pályázatban foglaltakon túl- a kúriai bírói gyakorlat tartamának, valamint a bírósági igazgatás terén szerzett tapasztalatnak van jelentősége.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról, hogy
- megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek,
- kinevezése esetén felmerül-e a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 41. §-ában írt összeférhetetlenségi ok,
- hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői vizsgálatára vonatkozó iratoknak a kinevezésre jogosult általi beszerzéséhez és kezeléséhez.
 A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát és pályaművét.
A pályázó a pályaművében térjen ki a Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumának vezetésére vonatkozó elképzeléseire és terveire.
A Kúria kollégiumvezetőjét a Kúria elnöke nevezi ki.

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. június 20. napja.

A pályázat beadásának helye:
Kúria Koordinációs, Személyzeti és Oktatási Főosztály  (1055 Budapest, Markó u. 16. I. emelet 152. szoba).