A Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium kollégiumvezető-helyettesi álláshelyének (7. számú) betöltésére.

Nyomtatóbarát változat

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett bíró tölthet be.
A pályázat elbírálásánál - a pályázatban foglaltakon túl- a munkaügyi ítélkezés területén szerzett tényleges bírói gyakorlat tartamának, valamint a bírósági igazgatás terén szerzett tapasztalatnak van jelentősége.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról, hogy
- megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek,
- kinevezése esetén felmerül-e a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 41. §-ában írt összeférhetetlenségi ok,
- hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői vizsgálatára vonatkozó iratoknak a kinevezésre jogosult általi beszerzéséhez és kezeléséhez.
 A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát és pályaművét.
A pályázó a pályaművében térjen ki a Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiuma munkaügyi szakágának vezetésére vonatkozó elképzeléseire és terveire.
A Kúria kollégiumvezető-helyettesét a Kúria elnöke nevezi ki.
 
A pályázat beérkezésének határideje:
2018. szeptember 10. napja.
 
A pályázat beadásának helye:
Kúria Koordinációs, Személyzeti és Oktatási Főosztály  (1055 Budapest, Markó u. 16. I. emelet 152. szoba).