A Kúria polgári ügyszakos tanácselnöki (11. számú) álláshelyének betöltésére

Nyomtatóbarát változat

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett bíró tölthet be.
A pályázat elbírálásánál a tényleges bírói gyakorlat időtartamának, valamint a szakmai vezetői tapasztalatnak van jelentősége. Az elbírálás során előnyben részesül a kártérítési ügyekben szerzett legalább 15 éves bírói gyakorlat, valamint az egészségügyi szolgáltatók ellen indított, illetve a baleseti kártérítési perekben szerzett tapasztalat, továbbá az ilyen irányú szakképesítés és kúriai ítélkezési gyakorlattal rendelkező pályázó.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról, hogy

  • megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek,
  • kinevezése esetén felmerül-e a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 41. §-ában írt összeférhetetlenségi ok,
  • hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői vizsgálatára vonatkozó iratoknak a kinevezésre jogosult általi beszerzéséhez és kezeléséhez.

 A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát.

A pályázat beérkezésének határideje:
2020. október 26. 14.00 óra

A pályázat beadásának helye:
Kúria Koordinációs, Személyzeti és Oktatási Főosztálya (1055 Budapest, Markó u. 16.).