A Kúria polgári ügyszakos tanácselnöki (13. számú) álláshelyének betöltésére

Nyomtatóbarát változat

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett bíró tölthet be.
A pályázat elbírálásánál a tényleges bírói gyakorlat időtartamának, valamint a szakmai vezetői tapasztalatnak van jelentősége. Az elbírálás során előnyben részesül a kötelmi ügyekben szerzett legalább 10 éves bírói, ezen belül kúriai gyakorlat, valamint a kártérítési, különös tekintettel a közigazgatási bírói jogkörben okozott károk megtérítése iránti, állam ellen indított kártérítési és kártalanítási, baleseti kártérítési, szomszédjogon alapuló kártérítési ügyek elbírálásában szerzett tapasztalattal rendelkező pályázó.  
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról, hogy

  • megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek,
  • kinevezése esetén felmerül-e a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 41. §-ában írt összeférhetetlenségi ok,
  • hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői vizsgálatára vonatkozó iratoknak a kinevezésre jogosult általi beszerzéséhez és kezeléséhez.

 A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát.

A pályázat beérkezésének határideje:
2020. október 26. 14.00 óra

A pályázat beadásának helye:
Kúria Koordinációs, Személyzeti és Oktatási Főosztálya (1055 Budapest, Markó u. 16.).