A Kúria polgári ügyszakos tanácselnöki (21. számú) álláshelyének betöltésére

Nyomtatóbarát változat

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett bíró tölthet be.
A pályázat elbírálásánál a tényleges bírói gyakorlat időtartamának, valamint a szakmai vezetői tapasztalatnak van jelentősége. Az elbírálás során előnyben részesül a 15 évet meghaladó bírói, ezen belül legalább 10 éves kúriai bírói gyakorlat, továbbá az iparjogvédelmi ügyekben való nagyfokú jártasság, valamint a szerzői joggal, személyiségi joggal személyiségi joggal, sajtó-helyreigazítással és adatvédelemmel, közérdekű adatok kiadásával kapcsolatos perekben szerzett ítélkezési gyakorlattal rendelkező pályázó.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról, hogy

  • megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek,
  • kinevezése esetén felmerül-e a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 41. §-ában írt összeférhetetlenségi ok,
  • hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői vizsgálatára vonatkozó iratoknak a kinevezésre jogosult általi beszerzéséhez és kezeléséhez.

 A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát.

A pályázat beérkezésének határideje:
2020. október 26. 14.00 óra

A pályázat beadásának helye:
Kúria Koordinációs, Személyzeti és Oktatási Főosztálya (1055 Budapest, Markó u. 16.).