A Kúrián 1 polgári-gazdasági ügyszakos, 1 büntető ügyszakos, 1 közigazgatási ügyszakos és 1 munkaügyi ügyszakos európai jogi szaktanácsadó tisztség betöltésére

Nyomtatóbarát változat

A tisztség betöltésére a Kúria bírái közül az a határozatlan időre kinevezett bíró pályázhat, aki
a) az európai jog területén magas szintű elméleti és gyakorlati ismeretekkel és
b) az Európai Unió hivatalos nyelveinek valamelyikéből (kivéve a magyar nyelv) legalább középfokú, államilag elismert komplex (korábban C típusú) nyelvvizsgával és megfelelő nyelvtudással rendelkezik.
A pályázatot az Országos Bírósági Hivatal elnökének, az európai jogi szaktanácsadói hálózatról szóló 9/2016.(X.17.) OBH utasítása 6. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kell benyújtani. A pályázatban meg kell jelölni, hogy a pályázó mely ügyszakban kiírt tisztségre pályázik.

A pályázat beérkezésének határideje:
2016. november 25. 14 óra.