A Kúrián egy munkaügyi ügyszakos európai jogi szaktanácsadó tisztség betöltésére

Nyomtatóbarát változat

A tisztség betöltésére a Kúria bírái közül az a határozatlan időre kinevezett bíró pályázhat, aki
a) az európai jog területén magas szintű elméleti és gyakorlati ismeretekkel és
b) az Európai Unió hivatalos nyelveinek valamelyikéből (kivéve a magyar nyelv) legalább középfokú, államilag elismert komplex (korábban C típusú) nyelvvizsgával és megfelelő nyelvtudással rendelkezik.
A pályázatot az Országos Bírósági Hivatal elnökének, az európai jogi szaktanácsadói hálózatról szóló 9/2016. (X. 17.) OBHE utasítása 6. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kell benyújtani.

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. február 26. napja 14.00 óra.

A pályázatot a Kúria elnökéhez címezve, a Kúria Koordinációs, Személyzeti és Oktatási Főosztályára (1055 Budapest, Markó u. 16.) kell 3 példányban benyújtani.