A Kúrián közigazgatási ügyszakos tanácselnöki (19. számú) álláshelyének betöltésére.

Nyomtatóbarát változat

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett bíró tölthet be.
A pályázat elbírálásánál - a pályázatban foglaltakon túl- az önkormányzati normakontroll területén szerzett ítélkezési gyakorlatnak van jelentősége.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról, hogy
- megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek,
- kinevezése esetén felmerül-e a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 41. §-ában írt összeférhetetlenségi ok,
- hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői vizsgálatára vonatkozó iratoknak a kinevezésre jogosult általi beszerzéséhez és kezeléséhez.
A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát és pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a pályázattal érintett tanács működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és azok megvalósításának ütemezését, különös tekintettel az ítélkezés időszerűségére és megalapozottságára.
Ezen tervek megfogalmazásánál különös figyelemmel legyen a Kúria elnöke, illetve a kollégiumvezető által megfogalmazott közép és hosszú távú tervekre.

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. december 10. napja 14.00 óra.

A pályázat beadásának helye:
Kúria Koordinációs, Személyzeti és Oktatási Főosztály (1055 Budapest, Markó u. 16.).