Panaszügyek intézése

Nyomtatóbarát változat

Tájékoztató

az OBH Elnökének a közérdekű bejelentések és panaszok előterjesztésének és intézésének rendjéről kiadott 10/2012.(VI.15.) OBH utasítás végrehajtási rendjéről.

A közérdekű bejelentés olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása, illetőleg megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja (Ut.2.§.).
Közérdekű bejelentésnek nem minősíthető olyan egyéni sérelem, amelynek esetleges orvoslása sem a közérdeket, sem a társadalom egészének érdekeit közvetlenül nem szolgálja.

A panasz olyan kérelem, amely egyéni jog vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, elintézése nem tartozik más -így különösen bírósági, közigazgatási- eljárás hatálya alá, és elbírálására a bíróságok igazgatására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni (Ut.3.§ (1) bekezdés).
A panasz fogalmába csak olyan egyéni jog vagy érdeksérelmek tartozhatnak amelyek elintézése kizárólag igazgatási úton lehetséges illetve igazgatási vezető beavatkozását vagy fellépését igényelné.

A korábbival azonos tartalmú, ugyanazon személy által ismételten előterjesztett, az észleléstől számított 6 hónapon túli, illetve a névtelenül előterjesztett panasz vagy közérdekű bejelentés elbírálása mellőzhető, ha az észlelés és a bejelentés között egy év eltelt az elbírálást mellőzni kell  (Ut.11.§.).
A közérdekű bejelentés, panasz elbírálása az előterjesztéstől számított 30, legfeljebb 45 nap.
A közérdekű bejelentést vagy panaszt előterjesztő személyes adatai védelem alatt állnak.

Budapest, 2012.december 1.

Dr. Kónya István
elnökhelyettes