Sajtó kereső

Például 09/28/2021
Például 09/28/2021
Dátum Sajtó Ügytípus Ügyek Cím
2020. december 3. Kollégiumok hírei Munkaügyek Egyedi ügyek Munkavállalói azonnali hatályú felmondás jogkövetkezményei és tanulmányi szerződés tárgyában hozott határozatot a Kúria
2020. december 3. Kollégiumok hírei Polgári ügyek Egyedi ügyek Egészségügyi szolgáltatóval szembeni kártérítés megfizetése iránt indított perben hozott határozatot a Kúria
2020. december 3. Kollégiumok hírei Közigazgatási ügyek Egyedi ügyek A jogsérelem megjelölésének hiánya miatt a keresetlevél visszautasítására csak akkor kerülhet sor, ha a felperes egyáltalán nem, vagy annyira általánosan jelöl meg jogsérelmet, hogy az alapján a közigazgatási per keretei egyáltalán nem azonosíthatók
2020. november 30. Sajtóközlemények, hírek - „A jogrendszer a közbizalomra épül, ami szoros összefüggést mutat a bírói függetlenségbe vetett hittel” – A Magyar Ügyvédi Kamara elismerésben részesítette a Kúria elnökét
2020. november 30. Sajtóközlemények, hírek - Elemző beszélgetés az Alkotmánybíróság és a Kúria elnöke között
2020. november 30. Kollégiumok hírei Polgári ügyek Egyedi ügyek A magzat genetikai rendellenessége felismerésének elmulasztása miatt érvényesített kártérítési igény iránti perben döntött a Kúria
2020. november 30. Kollégiumok hírei Polgári ügyek Egyedi ügyek A Kúria határozatot hozott közlekedési baleset során szerzett egészségkárosodás miatti kártérítés tárgyában
2020. november 26. Sajtóközlemények, hírek - Erkölcs és jog II. konferencia – videón is megtekinthetőek az előadások
2020. november 26. Kollégiumok hírei Polgári ügyek Egyedi ügyek Helységbérleti szerződés esetén a beruházások körében kötött megállapodás megszegésének jogkövetkezményei tárgyában hozott határozatot a Kúria
2020. november 26. Sajtóközlemények, hírek - Székely Ákos: A Kúria a törvény szigorát alkalmazza a korrupciós bűncselekmények kapcsán hozott ítéleteiben
2020. november 25. Sajtóközlemények, hírek - Osztovits András: Az igazságszolgáltatás sokrétű és sokszínű folyamat, igazi csapatmunka – elindult a Bírósági Szemle
2020. november 24. Sajtóközlemények, hírek - Darák Péter: A Kúria mindennapi ügyeinket szakszerűen és naprakészen intézi
2020. november 18. Kollégiumok hírei Büntető ügyek Jelentős ügyek A sajtóban „darnózseli gyilkosságként” emlegetett ügyben a bizonyítandó, perdöntő tény az, hogy a vádlott megölte a sértettet, és ez az ő tudatában miként jelent meg
2020. november 18. Kollégiumok hírei Büntető ügyek Jelentős ügyek Életfogytig tartó szabadságvesztésre súlyosította a Kúria a vádlottak büntetését
2020. november 13. Kollégiumok hírei Polgári ügyek Egyedi ügyek Az alperest terhelő bizonyítási kötelezettség, amennyiben érdemi védekezése szerint a színlelt szerződés más szerződést leplez
2020. november 13. Kollégiumok hírei Polgári ügyek Egyedi ügyek A Kúria határozatának tárgya a szerződés megszegésével okozati összefüggésben nem álló kár adóraktári engedély elvesztése esetén
2020. november 11. Kollégiumok hírei Munkaügyek Jelentős ügyek Munkaviszonyban álló munkavállaló jubileumi jutalma tárgyában hozott határozatot a Kúria
2020. november 11. Kollégiumok hírei Közigazgatási ügyek Jelentős ügyek A fegyelmi határozattal szemben előterjesztett panaszt az elöljáró parancsnoknak abban az esetben is határozattal kell elbírálnia, ha a panasz előterjesztésének módját jogszabályba ütközőnek tartja
2020. november 11. Kollégiumok hírei Közigazgatási ügyek Jelentős ügyek Az objektíve súlyos sérelmet jelentő munkáltatói magatartás is csak akkor eredményezheti a jogviszony jogszerű megszüntetését, ha az azonnali hatályú lemondással a sérelem észlelésétől számított észszerű időn belül él a hivatásos állomány tagja
2020. november 11. Kollégiumok hírei Munkaügyek Jelentős ügyek Közalkalmazott rendkívüli lemondása tárgyában döntött a Kúria

Oldalak