Sajtó kereső

Például 09/28/2021
Például 09/28/2021
Dátum Sajtó Ügytípus Ügyek Cím
2020. november 5. Kollégiumok hírei Polgári ügyek Egyedi ügyek Felek közötti kivitelezési szerződésekből eredő kötbér, kártérítés és javítási költség tárgyában hozott határozatot a Kúria illetékes tanácsa
2020. november 5. Kollégiumok hírei Közigazgatási ügyek Jelentős ügyek A közigazgatási perben a több mint egy megyére kiterjedő eljáró közigazgatási szerv tevékenysége esetében az a bíróság illetékes, amelynek illetékességi területén a felperes lakóhelye, tartózkodási helye, székhelye található
2020. november 5. Kollégiumok hírei Közigazgatási ügyek Jelentős ügyek Abszolút hatályon kívül helyezési ok, ha az elsőfokú bíróság nem a megfelelő alperes perben állása mellett folytatja le az eljárását, és nem a megfelelő alperessel szemben hozza meg fellebbezett ítéletét
2020. november 4. Kollégiumok hírei Büntető ügyek Jelentős ügyek Az ítélőtábla okszerűen helyezte hatályon kívül a másodfokú bíróság ügydöntő határozatát
2020. november 3. Kollégiumok hírei Közigazgatási ügyek Egyedi ügyek A bíróság illetékessége területalapú mezőgazdasági támogatással kapcsolatos közigazgatási perben
2020. november 3. Sajtóközlemények, hírek - Darák Péter: A Kúria konferenciája hozzájárult ahhoz, hogy a mai igazságszolgáltatásban világosabban lássuk az erkölcs és jog határait, összefüggéseit
2020. november 2. A Kúria a médiában - Darák Péter: a bírónak a politikai véleményeket figyelmen kívül kell hagynia döntése meghozatalakor
2020. november 2. Kollégiumok hírei Közigazgatási ügyek Jelentős ügyek Bírák és ügyészek számára az öregségi nyugdíj újbóli megállapítását érintően határozott a Kúria
2020. november 2. Kollégiumok hírei Közigazgatási ügyek Jelentős ügyek A honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény (2) bekezdése szerinti kinevezési okirat alá nem írása nem eredményezheti a honvédelmi alkalmazotti jogviszony megszűnését
2020. november 2. Kollégiumok hírei Közigazgatási ügyek Jelentős ügyek Munkaidőkeret alkalmazása esetén az órabéres munkavállalót abban az esetben is távolléti díj illeti meg az általános munkarend szerinti munkanapra eső munkaszüneti napon, ha munkavégzésre be van osztva
2020. november 2. Kollégiumok hírei Közigazgatási ügyek Jelentős ügyek Az élettársi kapcsolat fennállását, az érzelmi és gazdasági kötődés meglétét különösen körültekintően kell vizsgálni az özvegyi nyugdíjra való jogosultsághoz
2020. október 29. Kollégiumok hírei Polgári ügyek Egyedi ügyek Adásvételi szerződés alapján való birtokba lépés, függetlenül attól, hogy tulajdonjogot a földhivatal nem jegyezte be, a birtokláshoz érvényes jogcímnek minősül – mutatott rá a Kúria a határozatában
2020. október 29. Kollégiumok hírei Polgári ügyek Egyedi ügyek Építési szerződésből eredő követelés megítéléséről határozott a Kúria
2020. október 27. Kollégiumok hírei Polgári ügyek Egyedi ügyek Az érvénytelenségi kifogás mindig az érdemi ellenkérelem része
2020. október 27. Sajtóközlemények, hírek - Erkölcs és jog II. - Online konferenciát tart a Kúria neves előadókkal
2020. október 26. Sajtóközlemények, hírek - Darák Péter: összetett jogértelmezési feladatot látnak el a bíróságok a hozzáadottértékadóval kapcsolatos döntéseikkel
2020. október 26. Sajtóközlemények, hírek - Nyilvános ülést tart a Kúria a vörösiszap katasztrófa kapcsán indult büntetőügyben
2020. október 23. A Kúria a médiában - Márki Zoltán: jogilag végrehajtott leszámolások voltak az 1956 utáni megtorló perek
2020. október 22. Kollégiumok hírei Büntető ügyek Egyedi ügyek Tizenegy 1956 utáni megtorló ítélet törvényi semmisségét igazolta a Kúria idén
2020. október 21. A Kúria a médiában - Székely Ákos: állatkínzásért minősített esetben 3 évig terjedő szabadságvesztés is járhat

Oldalak