Átadták a Deák Ferenc-jogászdíjakat

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2012. október 17.
Város: 
Budapest
Helyszín: 
Magyar Ügyvédi Kamara székháza

Átadták az idei Deák Ferenc-díjakat a Magyar Ügyvédi Kamara székházában 2012. október 17-én, szerdán Budapesten.

Az elismerésben a Kúria részéről Dr. Buzinkay Zoltán tanácselnök részesült.

Dr. Buzinkay Zoltán mintegy 40 évet töltött a pályán. A Legfelsőbb Bíróságra 1994. november 1. napjával osztották be a Közigazgatási Kollégiumba, ahol kezdetben előadó bírói, majd 2000. február 1. napjával tanácselnöki feladatokat látott el. 2012. június 30. napjával nyugdíjazására került sor. Munkáját a legnagyobb odaadással, hozzáértéssel, lelkiismeretességgel végezte. Szakmai felkészültsége, páratlan alapossága példaértékű a mai napig is kollégái számára.
Aktív tagja volt a Közigazgatási Kollégiumnak, a Közigazgatási Bírák egyesületének. A Legfelsőbb Bíróságon működő Bírói tanács tagjai közé választották. A Szakvizsga Bizottság tagjaként rendszeresen vizsgáztatott, a tanácsához beosztott fogalmazók, titkárok képzésében nagy türelemmel közreműködött, megosztotta velük szakmai tudását, tapasztalatát. A közigazgatási eljárás újraszabályozását követően szakmai anyagok készítésével, publikációival, előadások tartásával segítette az új ismeretanyag mielőbbi elsajátítását.

A díjakat Dr. Paczolay Péter az Alkotmánybíróság elnöke, Dr. Darák Péter a Kúria elnöke, Dr. Polt Péter Legfőbb Ügyész, Dr. Bánáti János, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke, Dr. Kapási Olga, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnökhelyettese, Dr. Pavlek Tünde  a Magyar Közigazgatási Társaság főtitkára és Dr. Kukorelli István a Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Bizottságának elnöke adta át az egyes jogászi hivatásrendek kitüntetettjeinek.

A Deák Ferenc születésének 200. évfordulója alkalmából 2003-ban alapított szakmai díjat olyan tiszteletreméltó személyek kaphatják, akik alkotmánybíróként, bíróként, ügyészként, ügyvédként, közigazgatási szakemberként, közjegyzőként, jogtudósként az elmúlt századok nagy jogászainak, a deáki hagyományoknak méltó utódai.

A Pro meritis de iuris peritia in memoriam Francisci Deák, azaz jutalmul a jog tudójának Deák Ferencre való emlékezéssel elnevezésű díjat az Akadémia javaslatára az intézmény jogtudományi bizottsága, az Alkotmánybíróság, a Legfelsőbb Bíróság, a Legfőbb Ügyészség, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara, a Magyar Ügyvédi Kamara és a Magyar Közigazgatási Kar vezetői alapították, és 2003 óta évről évre a hat jogász hivatásrend egy-egy képviselője részesül az elismerésben. Az alapítók döntésének értelmében évente felváltva egy alkotmánybíró vagy egy bíró lehet díjazott. Az idei évben bíró részesülhetett a díjban.

2012. október 17.

A Kúria Sajtótitkársága

 

A megjelent tudósítások: