Az alperes illetékességi területe, székhelye alapozza meg az eljáró bíróság illetékességét

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2020. december 18.

Tájékoztató a Kp. 13. § (1) bekezdés e) pontja értelmezéséről.

A Kúria a Kpkf.VI.40.369/2020/4. számú végzésében kimondta, hogy a Kp. 13. § (1) bekezdés e) pontját főszabály szerint akként kell értelmezni, hogy az alperes illetékességi területe, székhelye alapozza meg az eljáró bíróság illetékességét. A kiadmányozási joggal felruházott, delegált hatás-, és feladatkörben hozott határozat esetében a közigazgatási cselekmény megvalósulási helyének a hatáskörrel rendelkező, kiadmányozási jog jogosultjának a székhelyét kell tekintetni.

Budapest, 2020. december 18.

A Kúria Sajtótitkársága