Az élhet a perbe lépés jogával, akinek az ügyféli érintettsége a közigazgatási határozattal összefüggésben fennáll

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2020. június 24.

A Kúria Kpkf.VI.39.175/2020/3. számú végzésében kimondta, hogy a közigazgatási perrendtartás (Kp.) 20. § (1) bekezdés második mondatával összefüggésben az élhet a perbe lépés jogával, akinek az ügyféli érintettsége a közigazgatási határozattal összefüggésben fennáll, azaz a keresettel támadott határozattal összefüggő megelőző eljárásban ügyfélként részt vett, a határozat a jogát, vagy törvényes érdekét közvetlenül érinti. A perbeli esetben az árverési nyilvántartásba vételét megtagadó döntés a perbe lépni szándékozó számára nem keletkeztetett semmilyen közvetlen érdek- és jogsérelmet. Nincs olyan közvetlen kapcsolat, vagy összefüggés, amely alapján a perbe lépni szándékozóra az ügy tárgyával érintett anyagi jogviszony vagy a közigazgatási perben hozandó ítélet közvetlen hatást gyakorolna.

Budapest, 2020. június 24.

A Kúria Sajtótitkársága