Az ügyvezetői tisztség vagylagosan látható el munkaviszonyban vagy megbízási jogviszony alapján

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2019. január 7.

A Kúria a Pfv.V.20.024/2018/8. számú egyedi ügyben hozott határozatot.
Az I. rendű alperes egyedüli tagként megalapította a II. r. alperest. Az alapító okirat szerint a taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító határozattal dönt. Az alapító által elfogadott határozat szerint a társaság – alapító okiratban is megjelölt – első ügyvezetője, a felperes, aki az ügyvezetői feladatait öt éves határozott időtartamban a Munka Törvénykönyve alapján látja el, ugyanakkor a felperes és az I. r. alperes polgármestere megbízási szerződést is aláírt, amelyben a felperes 2009. március 23-tól 2014. március 22. napjáig megbízásra került az ügyvezetői tisztség ellátására.
A peres felek közötti jogvitában a bíróság a felmerült bizonyítékok mérlegelésével meghozott jogerős ítéletében megállapította, hogy a felperes 2009. március 23-tól 2010. február 18-ig munkaviszony, ezt követően megbízási jogviszony keretében látta el ügyvezetői feladatait, a 2009. március 23-i megbízási szerződés semmis, ezért arra a felperes jogot nem alapíthat. A felperes vezető tisztségviselői jogviszonya a visszahívásról döntő, a felperes által bíróság előtt meg nem támadott határozattal megszűnt, és miután a peradatok alapján az ügyvezetői tisztségének ellátása idejére járandóságait megkapta, a jelentős összeg megfizetésére irányuló kereseti igényérvényesítése nem alapos.
A jogerős ítélettel szemben a felperes által előterjesztett felülvizsgálati kérelem alapján eljáró Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta. Rámutatott arra, hogy a bíróság a felmerül bizonyítékok okszerű és logikus mérlegelésével, iratellenesség nélkül döntött az ügyvezetői feladatok ellátására létesített jogviszony minősítéséről. A felperes felülvizsgálati kérelmében a jogviszonya keletkezésével kapcsolatos előadásai egymást kizáróan ellentmondóak, ugyanis az ügyvezetői tisztség vagylagosan látható el munkaviszonyban vagy megbízási jogviszony alapján.
A bíróság helyesen döntött arról is, hogy a 2010. február. 18-tól megbízási jogviszony keretében ellátott ügyvezetői tisztség a tisztségből való visszahívással szűnt meg, a 224/2010 (VIII. 9.) ÖK számú határozattal. A speciális, társasági jogi jogviszonyban, ügyvezetői feladatok ellátására létesített megbízás a társaság legfőbb szervének döntésével visszahívással megszüntethető volt.

Budapest, 2019. január 7.

A Kúria Sajtótitkársága