Az új önkormányzati törvényhez készült kommentárkötet bemutatója

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2013. január 25.
 
2013. január 24-én mutatták be a HVG-Orac Lap –és Könyvkiadó Kft gondozásában megjelent kommentárkötetet, amely az új önkormányzati törvény és a kapcsolódó jogszabályok rendelkezéseinek magyarázatát tartalmazza.

A kötetet dr. Marosi Ildikó, a Kúria Önkormányzati Tanácsának tagja méltatta:

„Külön erénye a kötetnek az, hogy nem szakítja el az új önkormányzati szabályozást sem a korábbi Ötv.-beli gyökereitől, sem pedig az alkotmányos összefüggésektől.

Ez azt jelenti, hogy azokban az esetekben, ahol a régi önkormányzati törvény és az új szabályozás rendelkezései megegyeznek vagy hasonlóak, nem zárkózik el a két szabályozás összevetésétől és az egyezőségek/különbségek alapján vonja meg a rendelkezés lehetséges, szélesen értelmezett és önkormányzat barát tartalmát.

De hasonlóan jár el az alkotmányos összefüggésekkel is: ahol indokolt, ott az Alkotmány és az Alaptörvény önkormányzatokkal kapcsolatos rendelkezéseit is bevonja az adott törvényi szakasz értelmének meghatározásába. Az alkotmányos rendelkezések összevetésénél folyamatos és összefoglaló jellegű az alkotmánybírósági gyakorlat ismertetése, amelyet  alkalmanként legfelsőbb bírósági – főként inkább jogegységi – határozatok színesítenek. Megjegyzendő, hogy a Kúria Önkormányzati Tanácsának gyakorlata is megjelenik a kötetben.

A két alkotmány folyamatos hivatkozása, valamint a régi és az új önkormányzati törvény együttes kezelése igazolja vissza a kommentár-olvasóban, a „felhasználóban” azt a meggyőződést, hogy az alkotmányjog és a közigazgatási jog kéz a kézben halad, egyik kisegíti a másikat, és néha csak az egyik ismeretében érthetjük meg a másikat. 

Ez az újszerű, kombinált szerkesztési mód képes a kontinuitás megnyugtató érzetét is garantálni: új törvényünk van, de az már nem a semmire, hanem 20 év alatt felhalmozódott tudására, tapasztalatára épült.

Ajánlom figyelmébe bírótársaimnak is, mert e kommentár használata egy jogintézmény rendszerszemléletű kezelésére tanít, arra, hogy a dolgok, a jogintézmények, a jogágak összefüggenek.”

Budapest, 2013. január 25.

a Kúria Sajtótitkársága
 
A megjelent tudósítások: