A bíróság illetékessége területalapú mezőgazdasági támogatással kapcsolatos közigazgatási perben

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2020. november 3.

Tájékoztató a Kúria Kkk.VI.40.068/2020/2. számú döntéséről.

A felperes egységes területalapú támogatás kifizetése iránti kérelmet terjesztett elő, amelynek a hatóság a keresettel támadott határozatában csak részben adott helyt. A felperes a keresetlevelében e határozat jogszerűségét vitatta.

A közigazgatási perben két törvényszék között illetékességi összeütközés merült fel, amelyet a Kúriának kellett feloldania. Az egyik törvényszék álláspontja szerint az eljáró bíróság illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 13. § (1) bekezdés a) pontja alapján kell meghatározni, a támogatással érintett ingatlanok fekvési helyéhez igazodóan. A másik törvényszék ezzel szemben arra az álláspontra helyezkedett, hogy a Kp. 13. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt különös illetékességi ok irányadó, és a bíróság illetékességét a közigazgatási cselekmény megvalósulásának helye alapozza meg.

A Kúria rámutatott, hogy a Kp. 13. § (1) bekezdés a) pontja, vagyis az ingatlan fekvése szerinti dologi kapcsolóelv tágan értelmezendő. Miután nem csak az ingatlanhoz kapcsolódó jog vagy kötelezettség, hanem az ingatlanra vonatkozó valamennyi jogviszony esetében is ezt az illetékességi kapcsolóelvet kell alkalmazni, így az ingatlanok használatával, hasznosításával összefüggő valamennyi közigazgatási tevékenység is ide értendő. Tekintettel arra, hogy a területalapú mezőgazdasági támogatás ingatlan használathoz, hasznosításához kapcsolódik, így – ha kizárólagos illetékesség nem érvényesül – az annak kifizetésével összefüggő agrárigazgatási tevékenység vonatkozásában is ezt az illetékességi okot kell alapul venni.

Budapest, 2020. november 3.

A Kúria Sajtótitkársága