Döntött a Kúria kampányidőszakban politikai témákkal foglalkozó műsorban megjelenési lehetőség biztosítását érintő ügyben

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2018. március 22.

Tájékoztató a Kvk.I.37.353/2018/2. számú választási ügyben: a kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelme folytán eljáró Kúria a jogsértés ténye és a közzétételi kötelezettség körében helyben hagyta az NVB 510/2018. számú határozatát, a bírság tekintetében megváltoztatta, annak kiszabását mellőzte.

A Kúria megállapította, hogy a Ve. alapelvi követelményei teljesülését érintően lineáris médiaszolgáltatás esetében nem egyes műsorok, hanem a műsorfolyam vizsgálatát kell elvégezni. A műsorszám – műsorfolyam kapcsolat megteremtése során műsorfolyamként az adott ügy szempontjából összehasonlításra alkalmas meghatározott tartalmú műsorszámok értékelésére van lehetőség.

Az NVB helytállóan jutott arra a következtetésre, hogy a kampányidőszakban a politikai, közéleti témákkal foglalkozó műsorban nem lehet csak egyes jelölő szervezetek vonatkozásában biztosítani a megjelenési lehetőséget. Ez a magatartás sérti a Ve. 2.§ (1) bekezdés c) pontját.

A bírság kérdésében az NVB határozata nem felelt meg a mérlegelési jogkörben hozott döntésekkel szembeni elvárásoknak. Az indokolásból nem következett okszerűen sem a bírság alkalmazandósága, sem annak mértéke.

A határozat teljes szövege a Kúria honlapján a következő linken olvasható: http://www.kuria-birosag.hu/hu/valhat/kvki3735320182-szamu-hatarozat

Budapest, 2018. március 22.

A Kúria Sajtótitkársága