Dr. Darák Péter az Európai Jogi Szaktanácsadó Bírák Egyesületének konferenciáján

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2012. október 4.
Város: 
Debrecen

A Debreceni Ítélőtábla ad otthont az Európai Jogi Szaktanácsadó Bírák Egyesülete 2012. október 5-6-án megrendezésre kerülő szakmai konferenciájának.

Program:

október 5. péntek

dr. Czine Ágnes, az Európai jogi Szaktanácsadó Bírák Egyesületének elnöke köszönti a résztvevőket

A konferenciát megnyitja: dr. Darák Péter a Kúria elnöke és dr. Handó Tünde az OBH elnöke

„Az uniós jog a bíróságokon az elmélet oldaláról” – dr. Várnay Ernő, a Debreceni ÁJK Európai Jogi és Nemzetközi Jogi Tanszék vezetője

„A Lisszaboni Szerződés hatályba lépése utáni jogalkotás legfontosabb kérdései” – dr. Gosztonyi Krisztina, KÜM – EU Elnökségi és Koordinációs Főosztály Főosztályvezető- helyettese

„Tapasztalat az európai Unió Bírósága előtt folyó magyar előzetes döntéshozatali eljárásokról a Magyar Kormány képviselőjeként” – dr. Fehér Miklós, a KIM Európai Uniós Jogi Főosztály Főosztályvezető-helyettese

október 6. szombat:

„Döntés a döntésben – Az önkormányzati rendeletek törvényességének felülvizsgálata során nyert tapasztalatok” – Hörcherné dr. Marosi Ildikó, a Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumának bírája

„Az uniós jogalkotás néhány kérdése” – dr. Simonné dr. Gombos Katalin, a Szegedi Ítélőtábla bírája.

Háttér az Európai Jogi Szaktanácsadó Bírák Egyesületéről:

2003. december 10. napjától bejegyzett közhasznú egyesületként működik. Alapszabályban rögzített célja a nemzeti tréner képzésben részt vett bírák és az európai jogi szaktanácsadók továbbképzésének szervezése, segítése, a nemzeti bírák, bírósági titkárok és fogalmazók jogi képzése, oktatása körében végzett tevékenységük szervezése, támogatása.

E célkitűzések megvalósítása érdekében az Egyesület feladatának tekinti a közösségi, uniós jogi ismeretek átadására irányuló rendezvények szervezését, más uniós tagállami szervezetekkel való együttműködést, valamint a magyarországi bírói egyesületekkel való kapcsolattartást is.

Az Egyesület tagjai kizárólag olyan büntető, civilisztikai és közigazgatási ügyszakos ítélkező bírák, akiket az Országos Igazságszolgáltatási Tanács szabályzata alapján a 2009. évben európai jogi szaktanácsadóvá neveztek ki.

A szaktanácsadó bírák valamennyien – az uniós csatlakozás előtt, és az azt követő időszakban is – koncentrált közösségi jogi, uniós képzésben részesültek. Többségük trénerbíró, más szóval európai-jogi szakjogász, akik uniós jogi tárgyú hazai és külföldi szakmai konferenciák előadói, résztvevői. Néhányan a jogi egyetemek Nemzetközi Jogi és Európai Jogi Tanszékein oktatói tevékenységet látnak el. Idegen nyelveken, így angol, német, francia, olasz vagy spanyol nyelven beszélnek, és a szakmai nyelvet is jól ismerik. Közösségi és uniós jogi tárgyú publikációik jelentek meg magyarul és idegen nyelven egyaránt.

Több esetben kezdeményeztek előzetes döntéshozatali eljárást a luxembourgi székhelyű Európai Unió Bírósága előtt, a szolgálati helyük szerinti bíróságokra beosztott bíró kollégáikat szakmai tanácsokkal látják el. Figyelemmel kísérik az uniós jogalkotás aktuális változásait, valamint az Emberi Jogok Európai Bíróságának esetjogát.

Különös figyelmet szentelnek a luxembourgi székhelyű Európai Unió Bíróságának és az Emberi Jogok Európai Bíróságának határozatainak. Megszerzett ismereteiket különböző szakmai rendezvények keretében közvetítik.

2012. október 4.

A Kúria Sajtótitkársága

 

A megjelent tudósítások: