Dr. Darák Péter előadása "Az előzetes döntéshozatali eljárás kérdései a közigazgatási bírák mindennapi gyakorlatában" című konferencián

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2012. május 18.
Város: 
Budapest

Az Európai Jogi Szaktanácsadó Bírák Egyesülete által szervezett konferencia
időpontja: 2012. május 18. péntek, 10.00 óra
helyszíne: Kúria, Díszterem (1055- Budapest, Markó u.16. földszint)

A tanácskozás célja, hogy tájékoztatást adjon az Európai Unió Bírósága legutolsó közigazgatási és polgári tárgyú döntéseiről, valamint átadja azokat a tapasztalatokat, amelyeket a közigazgatási és a polgári bírák a Luxemburgi Bírósághoz fordulás során szereztek. A rendezvény előadói Dr. Darák Péter, a Kúria elnöke, valamint olyan közigazgatási és polgári bírák, akik egyben Európai Jogi Szaktanácsadók és az európai Jogi Szaktanácsadó Bírák Egyesületének tagjai. Az előadó közigazgatási bírák valamennyien már az Európai Unió Bíróságához fordultak a jogalkalmazás során. Az ennek kapcsán megszerzett tapasztalataikat adják át a közigazgatási bíráknak.

A konferencia sajtó-nyilvános. Regisztráció szükséges. (Részvételi szándékukat, illetve külön interjú igényüket a hanti@kuria.birosag.hu e-mail címre szíveskedjenek május 16-án 16.00 óráig jelezni).

A konferencia programja:
Köszöntő: 1000-1010
Dr. Czine Ágnes, az Európai Jogi Szaktanácsadó Bírák Egyesülete elnöke

Előadások:
- 1010-1040: Dr. Darák Péter, a Kúria elnöke:
„Közösségi jogalkalmazás az előzetes döntéshozatali eljárás során adóügyekben” (Tóth Gábor kontra Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága, mint az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Hatósági Főosztály Északmagyarországi Kihelyezett Hatósági Osztály jogutódja) (C-324/11. sz. ügy)

- 1100-1200: Dr. Heinemann Csilla, a Pécsi Törvényszék bírája és dr. Figula Ildikó, a Debreceni Törvényszék bírája:
„Az előzetes döntéshozatali eljárás gyakorlati tapasztalatai”

- 1300-1320: Dr. Dzsula Mariann, a Debreceni Törvényszék Gazdasági Kollégiumának Vezetője:
„Az előzetes döntéshozatali eljárás „előnye” a bírósági jogalkalmazásban”

- 1330-1345: Dr. Szabó Péter, a Szombathelyi Törvényszék bírája:
„A tisztességtelen szerződésekre vonatkozó magyar polgárjogi szabályozás európai jogi aspektusai”

- 1350-1420:  Dr. Juhász Krisztina bíró, a Fővárosi Törvényszék 57.Pf. tanács tagja:
„Tovább a C2 43/2008. számú ítélettel meghozott úton (a tisztességtelen szerződési feltételek hivatalbóli vizsgálata az általános szerződési feltételekben)”

- 1430-1500: Dr. Mohay György, a Fővárosi Törvényszék bírája:
„Szeretik-e a barackot Brüsszelben?” (az előzetes döntéshozatali eljárás tapasztalatai)

Háttér az Európai Jogi Szaktanácsadó Bírák Egyesületéről:
2003. december 10. napjától bejegyzett közhasznú Egyesületként működik.  Alapszabályában rögzített célja a nemzeti tréner képzésben részt vett bírák és az európai jogi szaktanácsadók továbbképzésének szervezése, segítése, a nemzeti bírák, bírósági titkárok és fogalmazók közösségi jogi képzése. Az Egyesület feladatának tekinti a közösségi, uniós jogi ismeretek átadására irányuló rendezvények szervezését, más uniós tagállami szervezetekkel való együttműködést, valamint a magyarországi bírói egyesületekkel való kapcsolattartást.

Az Egyesület tagjai kizárólag büntető, civilisztikai és közigazgatási ügyszakos ítélkező bírák, akiket 2009. évben európai jogi szaktanácsadóvá neveztek ki. Többségük európai-jogi szakjogász, néhányan a jogi egyetemek Nemzetközi Jogi és Európai Jogi Tanszékein oktatói tevékenységet folytatnak, közösségi és uniós jogi tárgyú publikációik jelentek meg magyar és idegen nyelven.

Több esetben kezdeményeztek előzetes döntéshozatali eljárást a luxemburgi székhelyű Európai Unió Bírósága előtt. Figyelemmel kísérik az uniós jogalkotás aktuális változásait, valamint a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságának esetjogát. Kiemelt figyelmet szenteltek a spanyol-belga-magyar elnökségi trió által megfogalmazott stratégiai és operatív programoknak.

Budapest, 2012. május 14.