Dr. Darák Péter fogadta a Cseh Képviselőház Alkotmányügyi és Jogi Bizottsága küldöttségét

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2012. november 14.
Város: 
Budapest
Helyszín: 
Kúria

Dr. Darák Péter 2012. november 14-én hivatalában fogadta az Országgyűlés Alkotmányügyi, Igazságügyi és Ügyrendi Bizottsága meghívására háromnapos budapesti látogatáson tartózkodó Cseh Képviselőház Alkotmányügyi és Jogi Bizottsága delegációját.

A megbeszélésen a Kúria elnöke elmondta, hogy Csehországhoz hasonlóan Magyarországon is a rendszerváltozást követően kellett lerakni a jogállami igazságszolgáltatás alapjait. Ezt követően áttekintette az igazságügy átfogó reformjának főbb állomásait, kiemelve, hogy a Kúria, illetve jogelődje, a Legfelsőbb Bíróság munkájában komoly változást jelentett az ítélőtáblák felállítása 2004-2005-ben. Ettől az időponttól kezdve a legfőbb bírói szerv két fő feladatkörét a jogegység biztosítása mellett a harmadfokú, rendkívüli jogorvoslati eljárások, így különösen a felülvizsgálati ügyek jelentik. Hangsúlyozta, hogy a jogegység biztosításához az ítélkezési gyakorlatban megfigyelhető tendenciák elemzése szükséges. E munkához 2012. január 1-jétől a Kúria számára új eszközök (joggyakorlat-elemző csoportok felállítása, az alsóbb fokú bíróságok határozatainak elvi bírósági döntésként történő közzététele) is rendelkezésre állnak – tette hozzá.

A magyar igazságügy helyzetét bemutató tájékoztatásra reagálva Marke Benda, a Bizottság elnöke a magyar reformokat pozitívnak nevezte, ugyanakkor további információkat kért a legutóbbi reformok, így különösen az ügyek áthelyezésére vonatkozó szabályozás indokairól. Válaszában Dr. Darák Péter elmondta, hogy az ügyek áthelyezését az igazságszolgáltatás alapelveire figyelemmel a jogalkotó átmeneti megoldásként tette lehetővé. Ennek oka a fővárosi és vidéki bíróságok munkaterhe közötti feltűnő aránytalanság, amely a kiemelt ügyek esetében különösen szembetűnő. Kiemelte, hogy a Velencei Bizottság javaslatára a törvényhozás megteremtette a fellebbezés lehetőségét az OBH elnökének áthelyezést elrendelő döntése ellen. A fellebbezést a Kúria bírálja el, s ennek során vizsgálja, hogy valóban objektív szempontok alapján, statisztikai adatokkal is igazolható leterheltség miatt került-e sor az ügyek áthelyezésére.

Budapest, 2012. november 15.

A Kúria Sajtótitkársága