Dr. Darák Péter, a Kúria elnöke az ELTE Pénzügyi Jogi konferenciáján

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2012. november 24.
Város: 
Budapest
Helyszín: 
ELTE

Adójogi esetek az elmélet tükrében
(2012. november 23.)

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara 2012. november 23-án adójogi konferenciát rendezett a Kúriával, a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal, a Magyar Okleveles Adószakértők Egyesületével, a Budapesti Ügyvédi Kamarával és az Adótanácsadók Egyesületével, mint társszervezőkkel közösen. A konferencián előadást tartott Darák Péter a kúria elnöke – aki egyben a Kar Pénzügyi Jogi Tanszékének adjunktusa.

A konferencia célja olyan adójogi kérdések megvitatása volt, amelyek hozzájárulnak a joggyakorlatot segítő elvi megoldások kialakulásához. A jogalkotó számára javaslatok is megfogalmazásra kerültek.

A konferencia céljainak elérésében partnerként működtek együtt az adóhatóság munkatársai, a bírák, az ügyvédek, az adótanácsadók és az adószakértők. A különböző szakmai körök ennyire kiterjedt együttműködése példátlan hazánkban. A széles körű és partnerségen alapuló párbeszéd az adózók érdekét is szolgálja.

A nyitó plenáris ülésen az egyes szakmai szervezetek vezetői : Darák Péter, a Kúria elnöke, Zara László, az Adótanácsadók Egyesületének elnöke, Herich György, a Magyar Okleveles Adószakértők Egyesületének elnöke, Réti László, a Budapesti Ügyvédi Kamara elnöke és Varga Árpád, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnökhelyettese bemutatták a konferencia alapjaként szolgáló öt modelljogesetet. A joggyakorlatot régóta foglalkoztató kérdések is szóba kerültek, mint a személyi jövedelemadó és vagyonosodási vizsgálatok, a belföldi és uniós ÁFA-ügylet, az adó visszatérítés, az adóperek bizonyítási kérdései. Majd a jogesetenként kialakított szekcióülések keretében vitatták meg a megfogalmazott kérdéseket a résztvevők.  A konferencia befejezéseként a szekcióüléseket vezető moderátorok összegezték a vitát és levonták következtetéseiket.

Budapest, 2012. november 24.

A Kúria Sajtótitkársága