Dr. Darák Péter a Nemzetközi Magánjogot Oktatók IX. Országos Találkozója keretében megrendezésre kerülő "A nemzetközi magánjog aktuális kérdései" című konferencián

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2012. május 17.
Város: 
Budapest
Helyszín: 
Kúria

A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara Európai Jogi és Nemzetközi Jogi Tanszéke által szervezett konferencia
időpontja: 2012. május 17.
helyszíne: Kúria, Díszterem (1055 - Budapest, Markó u. 16.)

Az esemény sajtó-nyilvános. Regisztráció szükséges (részvételi szándékukat a hanti@kuria.birosag.hu e-mail címre szíveskedjenek  május 15-én 16.00 óráig jelezni).

Mintegy tíz évvel ezelőtt indult útjára a Nemzetközi Magánjogot Oktatók Országos Találkozója, mely rendezvénysorozat célja, hogy a határokon átnyúló, külföldi elemet is tartalmazó jogviszonyokat, jogvitákat érintő szabályozást, joggyakorlatot folyamatosan elemezze.

A magyar bírósági gyakorlatban az EU-hoz való csatlakozásunk óta látványosan megnőtt az ilyen jogviták száma. Ezekben az ügyekben a magyar bíróságoknak a vonatkozó uniós rendeleteket, az EU Bíróság ítéleteit és a magyar jogszabályokat egyaránt értelmezniük és alkalmazniuk kell, ami gyakran komoly szakmai kihívást jelent.

A mostani találkozón – ahol a szakma méltán legkiválóbb és legelismertebb képviselői kivétel nélkül részt vesznek - e joganyag legaktuálisabb változásainak bemutatása lesz napirenden, azt is bemutatva, hogy vajon mindez hogyan hat majd a magyar bíróságok joggyakorlatára.

A konferencia programja:

9:15 – 9:25: Dr. Darák Péter, a Kúria Elnökének megnyitó beszéde

I. Szekció (Általános részi kérdések és fejlemények a nemzetközi magánjogban)
Levezető elnök: Prof. Dr. Vékás Lajos professor emeritus (ELTE)

9:25 – 9:40: Dr. Osztovits András egyetemi docens (KRE): Uniós jog – nemzetközi magánjog (bevezető gondolatok)
9:40 – 10:00: Dr. Császár Mátyás tudományos munkatárs (SZTE): Az Európai Unió nemzetközi magánjogi jogforrásainak hatása a nemzetközi magánjog általános részére
10:00 – 10:20: Dr. Nagy Éva főiskolai docens (Eötvös József Főiskola): Új nemzetközi magánjogi törvény Kínában

II. Szekció (Különös részi kérdések és fejlemények a nemzetközi magánjogban)
Levezető elnök: Prof. Dr. Burián László egyetemi tanár (PPKE)

11:00-11:20: Dr. Csöndes Mónika tanársegéd (PTE): A lex loci damni-ról az európai és az amerikai nemzetközi magánjog fejlődésének kölcsönhatásai tükrében
11:20 – 11:40: Prof. Dr. Vékás Lajos professor emeritus (ELTE): Az öröklési statútum az Európai Parlament és a Tanács rendelet-javaslatában
11:40 – 12:00: Dr. Wopera Zsuzsa egyetemi docens (ME): A házasság felbontására alkalmazandó jog: a Róma III. rendelet

III. Szekció (A határon átnyúló kereskedelmi ügyek egyes specifikumai)
Levezető elnök: Dr. Osztovits András egyetemi docens (KRE)

13:00 – 13:20: Dr. Czoboly Gergely PhD-hallgató (PTE): A fő érdekeltség központjának fogalma az Európai Unió Bíróságának ítéleteiben
13:20 – 13:40: Dr. Bakos Kitti PhD-hallgató (SZTE): Felelősségi rendelkezések az alkalmazandó jog aspektusából a határon átnyúló szétválások esetén
13:40 – 14:00: Dr. Bodzási Balázs tanársegéd (Corvinus): A határon átnyúló finanszírozási ügyletek nemzetközi magánjogi kérdései

IV. Szekció (Eljárási jogi kapcsolódási pontok a nemzetközi magánjogban)
Levezető elnök: Prof. Dr. Kecskés László egyetemi tanár (PTE)

14:40 – 15:00: Dr. Szabó Sarolta adjunktus (PPKE): Állami immunitás és joghatóság - műkincs perek az amerikai bíróságok előtt
15:00 – 15:20: Dr. Raffai Katalin egyetemi docens (PPKE): A Zarraga v. Pelz ügy tanulságai, avagy az exequatur hiánya miatt keletkezett lyukak az emberi jogok védelmében
15:20 – 15:40: Dr. Bán Dániel ügyvéd, óraadó oktató (KRE, PTE): A választott bírósági kikötésekre alkalmazandó jog meghatározásának problémái

Budapest, 2012. május 14.