Dr. Darák Péter a Pécsi Törvényszéken megtartott éves összbírói értekezleten

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2012. március 9.
Város: 
Pécs

A Kúria elnöke részt vett, és felszólalt a Pécsi Törvényszéken 2012. március 9-én megtartott éves összbírói értekezleten.

A tanácskozáson a Pécsi Törvényszék illetékességi területéről megjelent bírákon kívül jelen volt dr. Lábady Tamás, az Ítélőtábla elnöke, dr. Hajdu István, a Pécsi Városi Bíróság elnöke, az OBT megválasztott tagja.

Dr. Wirth Béla a Pécsi Törvényszék elnökének és dr. Kiss László a Bíró Tanács elnökének a testület 2011. évi tevékenységének összefoglalását tartalmazó beszámolóit követően Dr. Darák Péter, a Kúria elnöke köszöntötte a megjelenteket.

Hozzászólásában az Elnök ismertette a Kúria nyitottabbá tételének meghirdetett programjával összhangban azt a szándékot, s a hamarosan gyakorlattá váló elképzelést, miszerint az alsóbb szintű bíróságokon ítélkező bírákat bevonják a Kúria működésébe. Ezzel összefüggésben kérte, hogy a bírák kísérjék figyelemmel a Kúria működését, s vegyenek aktívan részt annak működésében. Együttműködést kért a bírósági ítéletek minél jelentősebb számban történő BH-ként megjelentetésében. Biztatta a baranyai bírákat, hogy segítsenek publikálni a Kúria hivatalos lapjában az elvi tartalmat és megállapításokat magukban foglaló bírósági határozatokat. Mint mondta, ennek köszönhetően a Kúria gyorsabban tudna reagálni a joggyakorlat felvetődő kérdéseire.

Az összbírói értekezletet követően Dr. Darák Péter sajtótájékoztatót tartott és több külön interjút adott. Tájékoztatta a sajtó megjelent képviselőit a Kúrián kialakult új helyzetről, a Kúria és a bírói igazgatás vezetésének szétválasztásáról, a kifejezetten szakmai és az igazgatási kérdések külön válásáról. Beszélt az igényes szakmai munka feltételeinek kialakításáról, s felhívta a figyelmet a Kúria megújult honlapjára. Szólt a megüresedő bírói állások pályázatainak meghirdetéséről, a nyugállományba vonuló bírák pótlásával, illetve a nyugdíjazott bírák tovább foglalkoztatásával kapcsolatos elképzeléseiről. Tájékoztatójában Dr. Darák Péter kitért az Országos Bírói Tanács kontrollszerepére, a bírák érdekeit is szolgáló demokratikus felépítésére, működésére, s a testületen belül a Kúria elnökének szerepére, kötelezettségeire.

A Kúria elnöke stúdióbeszélgetés keretében interjút adott a Pécs TV-nek. Az interjúban Elnök urat a Kúria és a jogállam többi meghatározó intézménye, elsősorban az Alkotmánybíróság és az ombudsman közötti információáramlás módjáról, párbeszédükről, a bírói pályázatok elbírálása terén tervezett változtatásokról, az ítélkezés szakmai színvonalának folyamatos javítására vonatkozó elképzelésekről, a Kúrián folytatandó elmélyültebb elméleti műhelymunka lehetőségének megteremtéséről, a Kúria új feladatairól (felülvizsgálati kérelmek elbírálása, önkormányzati normakontroll) kérdezte a szerkesztő.

A pécsi összbírói értekezletről tudósított és Elnök úrral interjút készített az MTI, a Kossuth Rádió, a HírTV, a Pannon TV, a Dunántúli Napló napilap.  Az interjúk a konferencia napján az esti híradókban és híradásokban adásba is mentek.

Az MTI vonatkozó cikkét a következő napon átvette a Magyar Nemzet és a Népszava.