Dr. Kónya István előadása a "Kommunikáció a biztonságos világért, kommunikáció a biztonságos Magyarországért" (Kriminálexpo) című nemzetközi konferencián és szakkiállításon

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2012. november 19.
Város: 
Budapest
Helyszín: 
Magyar Telekom Tölösi Péter Konferencia Központ

Dr. Kónya István a Kúria elnökhelyettese 2012. november 19-én ünnepi beszédével nyitotta meg a 19-ik kriminálexpo- t, a nemzetközi biztonsági, bűnmegelőzési, bűnüldözési, igazságszolgáltatási, katasztrófavédelmi és informatikai konferenciát és szakkiállítást.

Előadásában rámutatott, hogy az elmúlt évek történetét visszanézve jól látható, hogy az immár nemzetközivé váló Kriminálexpo minden évben az aktualitásra törekedett, a bűnüldözés és az igazságszolgáltatás átfogó informatikai korszerűsítése érdekében. Az üzleti élet élénk érdeklődését bizonyította, hogy a rendezvényeken világcégek is képviseltették magukat, amellyel kifejezésre juttatták, hogy az informatika és a bűnüldözés területén Magyarországot a térség egyik leggyorsabb fejlődés előtt álló országának tartották. .

Felhívta a figyelmet arra, hogy az informatikai technológia robbanás szerű fejlődésére figyelemmel ma már nem elegendő ismereteink bővítése, hanem folyamatos tanulásra, az új szakmai ismeretek elsajátítására , szervezett képzésre és egyéni továbbképzésre van szükség.

A holtig tartó tanulás és a tudás alapú ítélkezés szükségessége és igénye e fórumon talál egymásra, és itt töltődik fel tartalommal.

E fejlődési folyamatban a büntető jog, ezen belül az anyagi és eljárási jog is igyekszik lépést tartani, és a maga területén a megfelelő jogi háttért biztosítani.

Így került kodifikálásra 2002-ban a számítástechnikai rendszer és adatok elleni bűncselekmény és a számítástechnikai rendszer védelmét biztosító technikai intézkedés kijátszása.

A Btk. 300/E. §-a az Informatikai Egyezmény 8. Cikkében foglaltaknak megfelelően büntetni rendeli a számítástechnikai rendszer védelmét biztosító technikai intézkedések kijátszását, és a 300/F.§ (3) bekezdésében értelmező rendelkezést iktatott be az Informatikai Egyezményben foglaltaknak megfelelően, és meghatározza a számítástechnikai rendszer fogalmát.

Szólt az új büntetőtörvénykönyv hatálybalépésével az igazságszolgáltatás előtt álló új feladatokról, a jogalkalmazók felkészüléséről és tudásanyaguk gyarapításának eszközeiről, amelyhez a kriminálexpo rendezvénye jelentős előrelépést jelent.

Előadását az új büntető törvénykönyv legfontosabb változásainak és rendelkezéseinek ismertetésével zárta.

 

A megjelent tudósítások: