Életfogytig tartó szabadságvesztésre súlyosította a Kúria a vádlottak büntetését

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2020. november 18.

Tájékoztató a Kúria Bhar.III.170/2020. számú jelentős ügyben 2020. szeptember 17-én hozott határozatáról.

A hatályon kívül helyezés folytán megismételt eljárásban eljárt törvényszék a 2018. október 30-án kihirdetett ítéletével az I. rendű vádlottat bűnösnek mondta ki társtettesként elkövetett emberölés bűntettében [Btk. 160. § (1) bekezdés, (2) bekezdés d) pont] és felbujtóként elkövetett lopás vétségében [Btk. 370. § (1) bekezdés, (2) bekezdés b) pont bf) alpont], s ezért, mint visszaesőt halmazati büntetésül 18 év szabadságvesztésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte.

A II. rendű vádlottat bűnösnek mondta ki társtettesként elkövetett emberölés bűntettében [Btk. 160. § (1) bekezdés, (2) bekezdés d) pont] és lopás vétségében [Btk. 370. § (1) bekezdés, (2) bekezdés b) pont bf) alpont], s ezért, mint visszaesőt halmazati büntetésül 19 év szabadságvesztésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte.

Kétirányú fellebbezések alapján eljárva az ítélőtábla mint másodfokú bíróság a 2019. szeptember 20. napján meghozott ítéletével az elsőfokú bíróság ítéletét mindkét vádlott tekintetében megváltoztatta.

Az I. rendű vádlottat a felbujtóként, míg a II. rendű vádlottat a tettesként elkövetett lopás vétsége [Btk. 370. § (1) bekezdés, (2) bekezdés b) pont bf) alpont] miatt emelt vád alól felmentette.

Megállapította, hogy az I. rendű vádlott, mint felbujtó, és a II. rendű vádlott elkövették a Szabs. tv. 177. § (1) bekezdésében meghatározott tulajdon elleni szabálysértést, és az eljárást megszüntette. Egyebekben az elsőfokú bíróság ítéletét mindkét vádlott tekintetében helybenhagyta azzal, hogy mellőzte a büntetés halmazati jellegére történő utalást.

A másodfokú ítélettel szemben másodfellebbezést jelentett be az ügyész az I. rendű és a II. rendű vádlott terhére a lopás vétségének vádja alóli részfelmentésük miatt, e bűncselekményben is bűnösségük megállapítása, valamint büntetésük súlyosítása végett.

A Kúria a másodfellebbezéseket a Be. 620. § (1) bekezdés zárófordulata szerint nyilvános ülésen bírálta el. A nyilvános ülés megtartása a Be. XX. Fejezete szerint telekommunikációs eszköz alkalmazásával történt.

A Kúria megállapította, hogy nem sértett törvényt a másodfokú bíróság, amikor az I. rendű vádlottat a felbujtóként, míg a II. rendű vádlottat a tettesként elkövetett lopás vétsége [Btk. 370. § (1) bekezdés, (2) bekezdés b) pont bf) alpont] miatt emelt vád alól felmentette; és megállapította, hogy az I. rendű vádlott felbujtóként és a II. rendű vádlott elkövették a Szabs. tv. 177. § (1) bekezdésében meghatározott tulajdon elleni szabálysértést, és e cselekmény miatti részében az eljárást megszüntette.

Az eljárt bíróság – két fokon – egyező döntésével a vádlottakat bűnösnek mondta ki társtettesként elkövetett emberölés bűntettében [Btk. 160. § (1) bekezdés, (2) bekezdés d) pont, tényállás II. pont].

A Kúria vizsgálta, hogy az eljárt bíróság által kiszabott büntetések az alkalmazott minősítés mellett törvényesek-e, és ennek során arra az álláspontra helyezkedett, hogy a vádlottak esetében a határozott ideig tartó szabadságvesztés nem alkalmas a Btk. 81. §-ában írt büntetési célok valóra váltására.

A súlyosító körülmények számára és jelentős nyomatékára tekintettel, a bűnösségi körülmények átértékelése alapján a Kúria úgy ítélte meg, hogy az I. rendű és a II. rendű vádlottal szemben határozatlan idejű szabadságvesztés büntetés alkalmazása szükséges. Ezért az I. rendű és a II. rendű vádlott szabadságvesztés büntetését a Btk. 41. § (1) bekezdése alapján életfogytig tartó szabadságvesztésre súlyosította azzal, hogy a Btk. 41. § (2) bekezdése alapján annak végrehajtási fokozata fegyház. Meghatározta a Btk. 42. §-a, valamint 43. § (1) bekezdése alapján, hogy mindkét vádlott esetében a feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi időpontja huszonöt év. Az eljárt bíróság által alkalmazott közügyektől eltiltás mellékbüntetés törvényes.

Ekként a Kúria fellebbviteli főügyészség által bejelentett másodfellebbezést elbírálva az ítélőtábla ítéletét a büntetés kiszabása körében az I. rendű és a II. rendű vádlott tekintetében a Be. 624. § (1) bekezdése alapján megváltoztatta, a változtatással nem érintett egyéb rendelkezéseit a Be. 623. §-a alapján helybenhagyta.

Budapest, 2020. november 17.

A Kúria Sajtótitkársága