Gyermekjogi képzés idén is az ELTE Jogi Karán

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2018. január 25.

Új évfolyammal indul Gyermekjogi képzés az ELTE Jogi Karán 2018 februárjában. A kurzust első alkalommal tavaly indították el. A képzés keretei között mind jogászok, mind nem jogász szakemberek elsajátíthatják a gyermekjogi szemléletet, megismerhetik a gyermekek jogait, érdekeit és szükségleteit mind a közjogi, mind a magánjogi jogterületeken. A résztvevők tanulmányozhatják a gyermekjogi szempontból jelentős nemzetközi és európai dokumentumokat, sztenderdeket.

A képzés, amely az interaktív órák révén szakmai tapasztalatcserére, a gyermekek helyzetének komplex megközelítésére is alkalmat nyújt, jogesetmegoldás-központú záróvizsgával ér véget. A kurzus sikeres elvégését követően a hallgatók gyermekjogi szakjogász, illetve jogi szakokleveles gyermekjogi szakember végzettséget szereznek https://jotoki.elte.hu/content/gyermekjogiszakjogasz.t.428, https://jotoki.elte.hu/content/jogi-szakokleveles-gyermekjogi-szakember.....

A képzés három féléves (két tanulmányi félév és egy záróvizsgafélév), képzési nap a péntek; szakmai vezetője Dr. habil. Szeibert Orsolya egyetemi docens (ELTE ÁJK). A szervezésért a Kar Jogi Továbbképző Intézete felel, a képzés szervezője Hunyadi-Zoltán Enikő (www.ajk.elte.hu/jotoki), eltejti@ajk.elte.hu  +36 1 266 2563 +36 1 318 5912. Jelentkezési határidő: 2018. január 31.

A képzés komplex ismereteket nyújt a hazai közjogi és magánjogi jogterületek, továbbá a gyermekek nemzetközi szintű védelme tekintetében. Ennek megfelelően megtárgyalják a gyermeki jogok alapjogi-alkotmányjogi megközelítését, a gyermeki jogok ombudsmani jogvédelmét; a gyermek helyzetének megítélését és jogait a büntető anyagi jog és eljárásjog, a szabálysértési jog összefüggéseiben, a gyermekvédelmi eszköz- és intézményrendszert, továbbá a gyermekvédelem szociálpolitikai összefüggéseit.

A polgári jog kiskorúakat érintő rendelkezései mellett a gyermek családjogban szabályozott helyzete is a tematika része, különös tekintettel a gyermek polgári eljárásokban, családjogi jogvitákban megvalósítható védelmére; hasonlóképpen az örökbefogadás, gyámság kérdései, valamint a közoktatás és egészségügy gyermekeket és gyermeki jogokat érintő jogi konfliktusai és azok feloldásának lehetőségei. A gyermeki jogokat érintő bírósági gyakorlat megismerése mellett a résztvevők ismereteket szerezhetnek a gyermeki jogok nemzetközi és európai szintű védelméről, a New York-i Gyermekjogi egyezmény rendelkezéseiről, az UNICEF munkájáról, az Európa Tanács és az Európai Unió gyermeki jogokat érintő tevékenységéről. A gyermekek tényleges szükségleteinek megismeréséhez járulnak hozzá a gyermeklélektani ismeretek, különös figyelemmel a bántalmazott gyermekek érzelmi szükségleteinek sajátosságaira, valamint a gyermekek speciális csoportjainak, így többek között a fogyatékkal élő gyermekeknek a helyzetére.

A gyermeki jogokat és azok érvényesülését állandó és folyamatos megvitatás tárgyává kell tenni; az ELTE-n induló gyermekjogi képzés – amely jogászok és nem jogászok számára egyaránt nyitva áll – ezt a szerepet továbbra is betölteni kívánja.

Budapest, 2018. január 25.

A Kúria Sajtótitkársága