Három népszavazási ügyben hozott döntést a Kúria

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2018. január 23.

A legfőbb ügyész megbízatása megszűnését követő jogkörgyakorlására, a Római parti árvízvédelmi gát megépítésére és kannabisz fogyasztására vonatozó népszavazási kérdések ügyében döntött a Kúria 2018. január 23-án.

1. Tájékoztató a Kúria Knk.VII.37.959/2017/3. számú népszavazási ügyben meghozott döntéséről

A Kúria helybenhagyta a Nemzeti Választási Bizottság 111/2017. számú határozatát, amely az alábbi kérdés hitelesítését megtagadta:

    „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés helyezze hatályon kívül a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény 22. § (2) bekezdés a) pontját, amely alapján ha a legfőbb ügyész megbízatása a megbízatási időtartam leteltével szűnik meg, akkor a legfőbb ügyészi jogköröket az új legfőbb ügyész megbízatása kezdetéig gyakorolhatja?”

A Kúria megállapította, hogy a kérdés az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdés e) pontjába ütközik, azaz az Országgyűlés hatáskörébe tartozó személyi és szervezetalakítási kérdésnek minősül, és így népszavazás tárgya nem lehet.
A Kúria egyúttal vizsgálta a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás követelményének érvényesülését is.

2. Tájékoztató a Kúria Knk.VII.38.104/2017/2. számú népszavazási ügyben meghozott döntéséről

A Kúria érdemi vizsgálat nélkül elutasította a Fővárosi Választási Bizottság 39/2017. (XII.14.) számú  – a Római parti árvízvédelmi gáttal kapcsolatos kérdés hitelesítését megtagadó - határozatával szemben benyújtott felülvizsgálati kérelmet, mert az nem tartalmazta a kérelmező magánszemély személyi azonosítóját és lakcímét.

3. Tájékoztató a Kúria Knk.VII.38.103/2017/2. számú népszavazási ügyben meghozott döntéséről

A Kúria érdemi vizsgálat nélkül elutasította a Nemzeti Választási Bizottság 145/2017. számú  – a kannabisz fogyasztásával kapcsolatos kérdés hitelesítését megtagadó - határozatával szemben benyújtott felülvizsgálati kérelmet, mert az nem tartalmazta a kérelmező szervezet bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

Mind a három határozat megtalálható a Kúria honlapján: http://kuria.birosag.hu/hu/nepszavugy

Budapest, 2018. január 23.           

A Kúria Sajtótitkársága