A honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény (2) bekezdése szerinti kinevezési okirat alá nem írása nem eredményezheti a honvédelmi alkalmazotti jogviszony megszűnését

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2020. november 2.

Tájékoztató a Kfv.VII.37.422/2020/8. számú ügyben hozott határozatról.

A felperes 2019. január 1-ig közalkalmazotti jogviszonyban dolgozott. A honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény ( Haj.tv.) 14. §-a alapján 2019. január 1. napi hatállyal a Haj.tv. 97. § (1) bekezdése szerinti kinevezéssel a felperes közalkalmazotti jogviszonya honvédelmi alkalmazotti jogviszonnyá alakult át. Az alperes a Haj.tv. 97. § (2) bekezdése szerint 2019. január 17-én kinevezést adott át, amelyet a felperes nem írt alá, ezért az alperes a honvédelmi közalkalmazotti jogviszonyát az „értesítés a jogviszony megszüntetéséről” című intézkedésével a Haj.tv. 97. §-ára alapítottan a „törvény erejénél fogva” megszüntette.

Az eljárt bíróságok megállapították, hogy az alperes jogellenesen szüntette meg a felperes honvédelmi alkalmazotti jogviszonyát azzal az indokkal, hogy a felperes a kinevezését nem írta alá, mivel ilyen megszüntetési okot a Haj.tv. nem ismer. A Haj.tv. 97. § (2) bekezdése értelmében a munkáltatói jogkör gyakorlójának legkésőbb 2019. január 18-ig kellett kinevezést adnia az (1) bekezdésben meghatározott személyeknek. A törvény nem írta elő, hogy ezt a kinevezést az érintettel el kell fogadtatni, illetve arra vonatkozóan sem tartalmazott rendelkezést, hogy az el nem fogadás milyen jogkövetkezményekkel jár. A kinevezés átadásával a felperes jogviszonya a törvény hatálybalépését megelőző feltételekkel fennmaradt; a munkáltató személyét, a felperes munkakörét és illetményét a jogszabály-változás nem érintette, a jogviszony jellege változott csupán a törvény erejénél fogva.

A Kúria ítéletében kiemelte: Helytállóan állapították meg az eljárt bíróságok, hogy meg kell különböztetni a Haj.tv. 14. § (1) bekezdése és 97. § (1) bekezdése szerinti kinevezéseket. A Haj.tv. 14. § (1) bekezdése az első alkalommal történő kinevezést, azaz a Haj.tv. hatályba lépését követően történő és előzmény nélküli kinevezésre vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz, ugyanakkor a Haj.tv. 97. §-a az átmeneti rendelkezések között kap szerepet, amely nem valós kinevezésről, hanem a jogviszony átalakulásáról rendelkezik és csupán deklaratív céllal írja elő a kinevezés átadását a közalkalmazottból honvédelmi alkalmazottá vált munkavállaló tekintetében. Az utóbbi esetben a Haj.tv. nem írja elő, hogy a munkavállalónak a kinevezést el kéne fogadnia, hiszen valójában nem tényleges kinevezésről, hanem csupán az új jogállás szerinti jogviszony rögzítéséről van szó. A Haj.tv. 97. §-ának egyik bekezdése sem tartalmaz rendelkezést a honvédelmi alkalmazottak jogviszonyának megszüntetéséről, ezért a törvény erejénél fogva fordulat, mint jogviszony megszűnési ok értelmezhetetlen és valótlan. A felperes jogviszonya nem a kinevezés elfogadásával, hanem a törvény erejénél fogva alakult át honvédelmi alkalmazotti jogviszonnyá külön elfogadó aktus nélkül. A Haj.tv. nem tartalmaz olyan rendelkezést, amely szerint a törvény erejénél fogva megszűnne a honvédelmi alkalmazotti jogviszony, ha az átmeneti rendelkezésekben szabályozott kinevezést a felperes nem fogadja el, ezért a jogviszony az alperes döntése alapján szűnt meg, mivel ő számolta fel a jogviszonyt. Téves és ellentmondásos az alperes „Értesítése”, amely egyszerre tartalmazza a felperes jogviszonyának törvény erejénél fogva való megszűnését, valamint a jogviszony megszüntetését a kinevezés el nem fogadása miatt. A felperes jogviszonya – törvényi rendelkezés hiányában – nem a törvény erejénél fogva szűnt meg, hanem alperesi intézkedés következtében, amely nem volt jogszerű, mivel a Haj.tv. nem ismer olyan megszüntetési okot, amely szerint a jogviszony megszüntetésre kerülhetne a kinevezési okirat alá nem írása, vagy el nem fogadása miatt és a Haj.tv. 97. §-a a jogviszony törvény erejénél fogva történő megszűnésével sem szankcionálja a kinevezési okirat alá nem írását.

Budapest, 2020. november 2.

A Kúria Sajtótitkársága