Jogegységi panasz eljárásnak csak a 2020. július 1-jén és az azt követően meghozott jogerős ítélet vagy az ügy érdemében hozott jogerős végzés ellen van helye

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2020. október 1.

A Kúria a Jpe.I.60.004/2020. számú jogegységi panasz eljárásban hozott határozatot: a jogegységi panaszt visszautasította, mivel jogegységi panasz eljárásnak csak a 2020. július 1-jén és az azt követően meghozott jogerős ítélet vagy az ügy érdemében hozott jogerős végzés ellen van helye.

A felperes 2020. július 24-én jogegységi panaszt nyújtott be a Kúria mint felülvizsgálati bíróság 2020. április 15-én kelt és 2020. május 26. napján kézbesített, a felperes keresetét elutasító ítélete ellen, arra hivatkozva, hogy a támadott határozat ellentétes a Kúria Kfv.III.37.029/2017/4. számon közzétett eseti döntésével.

A jogegységi panaszt a Kúria nem találta érdemi elbírálásra alkalmasnak. Jogegységi panasz eljárásnak ugyanis a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 197/B. § (5) bekezdése alapján a 2020. július 1-jén és az azt követően meghozott jogerős ítélet vagy az ügy érdemében hozott jogerős végzés ellen van helye. Mivel a felperes által támadott kúriai határozat 2020. április 15-én kelt, e határozat ellen a Bszi. 197/B. § (5) bekezdése szerint kizárt a jogegységi panasz előterjesztése. A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsa ezért a jogegységi panaszt a Bszi. 41/B. § (9) bekezdés f) pontja alapján visszautasította.

A Jogegységi Panasz Tanács megjegyezte továbbá, hogy a felperes panasza a Bszi. 41/B. § (4) bekezdése szerinti 30 napon túl érkezett, valamint az előterjesztő az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 50. § (1) bekezdése szerinti illetéket sem rótta le, ezért a Bszi. 41/B. § (9) bekezdés c) és d) pontjai alapján is a jogegységi panasz visszautasításának lett volna helye.

Budapest, 2020. október 1.

A Kúria Sajtótitkársága