A jogegységi panasz előterjeszthetősége szempontjából a támadott határozat meghozatala időpontjának van jelentősége

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2020. október 12.

A Kúria újabb jogegységi panasz eljárásban hozott határozatot:  a Jpe.I.60.003/2020. számú jogegységi panaszt visszautasította, mivel jogegységi panasz eljárásnak csak a 2020. július 1-jén és az azt követően meghozott jogerős ítélet vagy az ügy érdemében hozott jogerős végzés ellen van helye.

Az alperesek jogegységi panaszt nyújtottak be a Kúria 2020. május 20-án kelt, Pfv.V.21.318/2018/7. számú, a jogerős ítéletet – az elsőfokú ítéletre is kiterjedően – hatályon kívül helyező, és az elsőfokú bíróságot új eljárásra és új határozat hozatalára utasító végzése ellen. Arra hivatkoztak, hogy a támadott határozat ellentétes a Kúria Gfv.IX.30.328/2011/4. számú, a Bírósági Határozatok Gyűjteményében közzétett eseti döntésével. Érvelésük szerint bár maga a végzés 2020. május 20-án kelt, azt csupán 2020. július 1-jén adták le az adatbázisba történő feltöltésre, ezért csupán 2020. július 1. napján nyerte el végleges tartalmát és formáját, ekkor vált hivatalossá. A végzés ezért jogegységi panasszal támadható.

A jogegységi panaszt a Kúria nem találta érdemi elbírálásra alkalmasnak. Jogegységi panasz eljárásnak ugyanis a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 197/B. § (5) bekezdése szerint a 2020. július 1-jén és az azt követően meghozott jogerős ítélet vagy az ügy érdemében hozott jogerős végzés ellen van helye. Mivel az alperes által támadott kúriai határozat 2020. május 20-án kelt, e határozat ellen a Bszi. 197/B. § (5) bekezdése szerint kizárt a jogegységi panasz előterjesztése. E jogszabályi rendelkezés alkalmazása során a jogegységi panasz előterjeszthetősége szempontjából a támadott határozat meghozatala időpontjának van jelentősége, nem pedig az iratok visszaküldéséhez kapcsolódó ügyviteli, adminisztratív feladatok befejezésének. A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsa ezért a jogegységi panaszt a Bszi. 41/B. § (9) bekezdés f) pontja alapján visszautasította.

Budapest, 2020. október 12.

A Kúria Sajtótitkársága