Joghatályosnak csak az elsőfokú bíróságnál határidőben benyújtott fellebbezés minősül

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2020. december 17.

Joghatályosnak csak az elsőfokú bíróságnál határidőben benyújtott fellebbezés minősül, így a téves helyen előterjesztett fellebbezés azon a napon minősül joghatályosan benyújtottnak, amikor az az elsőfokú bírósághoz megérkezik – mutatott rá a Kúria a Kpkf.VI.40.465/2020/2. számú végzésében.

A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 100. § (1) bekezdése értelmében a fellebbezést – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a végzés közlésétől számított tizenöt napon belül az elsőfokú bíróságnál kell benyújtani. A Kúria a Kp. e rendelkezésének alkalmazása során továbbra is irányadónak tartja azt a – korábbi eljárási törvény hatálya alatt kialakult – bírói gyakorlatot, amely szerint joghatályosnak csak az elsőfokú bíróságnál határidőben benyújtott fellebbezés minősül, így a téves helyen előterjesztett fellebbezés azon a napon minősül joghatályosan benyújtottnak, amikor az az elsőfokú bírósághoz megérkezik.

A konkrét ügyben a felperes a fellebbezését – a Kp. idézett, egyértelmű rendelkezései és az elsőfokú bíróság által a fellebbezett végzésben adott, e rendelkezéseknek megfelelő jogorvoslati tájékoztatás ellenére – közvetlenül a Kúriánál terjesztette elő. Ezért annak joghatályos benyújtása időpontjának azt a napot kell tekinteni, amikor a másodfokú bíróság által az elsőfokú bíróságnak megküldött fellebbezés az elsőfokú bírósághoz megérkezett. Miután a felperes fellebbezése a számára nyitva álló fellebbezési határidő letelte után érkezett az elsőfokú bírósághoz, a felperes igazolási kérelmet pedig nem terjesztett elő, így a fellebbezés érdemi elbírálására nem kerülhetett sor, azt a Kp. 102. § (1) bekezdés c) pontja alapján vissza kellett utasítani.

Budapest, 2020. december 17.

A Kúria Sajtótitkársága