A keresetlevelet egy perben csak egyszer lehet visszautasítani

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2020. december 17.

A keresetlevél visszautasításával a peres eljárás a kereset érdemi elbírálása nélkül befejeződik, ebből következően a keresetlevelet egy perben csak egyszer lehet visszautasítani – mutatott rá a Kúria a Kpkf.VI.40.468/2020/2. számú végzésében.

A perbeli ügyben a felperes a keresetlevele visszautasítását követően a keresetlevelét – a peres eljárás folytatása érdekében – újra benyújtotta. A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 49. § (1) bekezdése ugyanis bizonyos esetekben lehetővé teszi a keresetlevél benyújtásához fűződő jogi hatályok fenntartását, ha a felperes a visszautasító határozat jogerőre emelkedésétől számított nyolc nap alatt a keresetlevelet a bíróságnál a törvényben foglaltaknak megfelelően újra benyújtja. Az elsőfokú bíróság az újra benyújtott keresetlevelet is visszautasította.

A Kúria rámutatott, hogy a keresetlevél visszautasításával a peres eljárás a kereset érdemi elbírálása nélkül befejeződik, ebből következően a keresetlevelet egy perben csak egyszer lehet visszautasítani. A Kp. rendelkezéseinek alkalmazása során továbbra is irányadó az a – korábbi eljárási törvény hatálya alatt kialakult – bírói gyakorlat, amely szerint, ha a felperes a Kp. 49. §-ára alapítottan a keresetlevelét újra benyújtja, a bíróságnak a már befejezett perben azt kell megvizsgálnia, hogy az újbóli előterjesztés megfelel-e az ott meghatározott feltételeknek, és arról kell döntenie, hogy azáltal a felperes a keresetlevél benyújtásához fűződő jogi hatályokat fenntartotta-e vagy sem. Ha a törvényi feltételek teljesülnek, a bíróságnak új lajstromszám alatt kell folytatnia a peres eljárást, amennyiben azonban nem, úgy a régi lajstromszámon kell a peres eljárás folytatására irányuló felperesi kérelemről döntenie.

Az adott esetben az elsőfokú bíróság az újra benyújtott keresetlevél visszautasítását a Kp. 49. § (1) bekezdés b) pontjára (illetve arra is) alapította. Azonban ez a jogszabályhely nem a keresetlevél visszautasításához vezető okokat tartalmazza, hiszen azokat a Kp. 48. § (1) bekezdése sorolja fel. A Kp. 49. § (1) bekezdés b) pontjára keresetlevelet visszautasító döntés nem alapítható, a fellebbezett végzésben annak jogalapjaként szintén megjelölt Kp. 48. § (1) bekezdés i) pontjának alkalmazása pedig az újra benyújtott keresetlevél kapcsán – az előzőekre figyelemmel – fel sem merülhetett. A Kúria az elsőfokú bíróság végzését hatályon kívül helyezte, és az elsőfokú bíróságot új eljárásra és új határozat hozatalára utasította. Az új eljárásban az elsőfokú bíróságnak az újra benyújtott keresetlevél benyújtásához fűződő jogi hatályok fenntartása tárgyában, a felperesnek a peres eljárás folytatására irányuló kérelméről kell döntenie.

Budapest, 2020. december 17.

A Kúria Sajtótitkársága