Könyvbemutató a Magyar Igazságügyi Akadémián

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2013. február 5.
Város: 
Budapest
Helyszín: 
Magyar Igazságügyi Akadémia

Meghívó

2013. február 12-én, 14.00 órai kezdettel  bemutatásra kerül a „Bírói Gyakorlat Füzetek” című könyvsorozata második kötetének: Fézer Tamás: Társasági jogviták című munkája.
 
A sorozatot bemutatja: Osztovits András, kúriai bíró
A kötetet bemutatja: Sárközy Tamás, egyetemi tanár
A könyv megírása során szerzett tapasztalatairól beszél Fézer Tamás docens, szerző
 
Helyszín:
a Magyar Igazságügyi Akadémia Angyal Pál terme
1122 Budapest, Tóth Lőrinc u. 6.
 
Részvételi szándékát kérjük, hogy 2013. február 11-ig a bgyf@opten.hu email címen jelezze!
 
A sorozatot gondozó Opten Jogi Kiadó háttér-információja:
 
Nehéz vitatkozni azzal, hogy a bírói gyakorlat szerepe felértékelődőben van Magyarországon is. Vannak olyan jogterületek, ahol ennek ismerete nélkül lehetetlen jogszerű magatartást tanúsítani, okiratot szerkeszteni, vagy pert nyerni.
 
Ebben a helyzetben a bírói gyakorlat által dominált területek világos, lényegretörő, magas szakmai színvonalú feldolgozása, összefoglalása nagyon fontos feladat lett. Az Opten új könyvsorozata új műfajt szeretne meghonosítani Magyarországon: az egyszerű döntvénytárak és a sokszor túl hosszú és nehezen olvasható kommentárok között elhelyezkedő kiadványtípust, – egy adott jogterület magyarázott döntvényeinek gyűjteményét. A füzetek – amelyek valójában inkább kisebb méretű kézikönyvek – az említett jogterületek anyagát dolgozzák fel. Az adott terület kisebb részterületekre, annak szűkebb jogi problémacsoportjait megtestesítő témákra van felosztva, majd ezeken belül találjuk a „vezető jogesetek” ismertetéseit.
 
A könyvek több tucat jogesetet ismertetnek, és külön érdekességük, hogy nemcsak folyóiratokban közzétett, hanem itt meg nem jelent, de a szerzők szerint mégis fontos kérdéseket taglaló határozatokat is.
 
A Kiadó a 2013. évben az eddig megjelent és a most megjelenő két köteten kívül (Végrendelet, és Társasági jogviták) öt jogterületet feldolgozását ígéri. (Házassági vagyonjog, közlekedési bűncselekmények, perújítás a polgári perben, szomszédjogok, és általános szerződési feltételek.)
 
A kiadványok elektronikus formában a kiadó jogi adatbázisában, az OptiJUS „Kommentár modulján” folyamatosan megjelennek.

a Kúria Sajtótitkársága


A megjelent tudósítások: