A korábbi tankönyvtörvény szerint tankönyvvé nyilvánított kiadványok tankönyvvé nyilvánításának meghosszabbítására az új tankönyvtörvény alapján nincs lehetőség

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2019. szeptember 30.

Tájékoztató a Kúria Kfv.VI.38.315/2018. számú oktatási tárgyú jelentős ügyben 2019. szeptember 25-én hozott döntéséről.

Előzmények

Az alperesi hatóság a 2016. december 13-án kelt határozatában a felperesi magánkiadó egyik kiadványát 2018. augusztus 31-ig tankönyvvé nyilvánította. A felperes 2018. május 8-án a fenti kiadvány tankönyvvé nyilvánításának meghosszabbítása iránt nyújtott be kérelmet, amelyet az alperes végzésében visszautasított, mert az új tankönyvtörvény és a kapcsolódó EMMI rendelet hatálya a felperesre nem terjed ki.

A felperes keresettel támadta az alperes határozatát, a közigazgatási és munkaügyi bíróság jogerős ítéletében a keresetet elutasította. Megítélése szerint az új tankönyvtörvény olyan zárt logikai rendszert alkot, amelyből egyértelműen levonható az a következtetés, hogy annak hatályba lépését követően a személyi hatálya alá nem tartozó kiadók tankönyvvé nyilvánítás iránt új kérelmet nem nyújthatnak be és a korábbi tankönyvtörvény hatálya alatt engedélyezett tankönyveiket legkésőbb az ott szereplő objektív határidő lejártáig forgalmazhatják. Nincs jogszabályi lehetőség arra, hogy a magánkiadók az engedély meghosszabbítása iránti kérelmet terjesszenek elő.

A kúriai döntés indokolásának összefoglalója

A Kúria elbírálva a felperes által előterjesztett felülvizsgálati kérelmet, mintaperben hozott ítéletében a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta. Megállapította, hogy az elsőfokú bíróság a pontosan és törvényesen rögzített tényállásból helyes jogi következtetést vont le, amelyet egyetértett. Kifejtette, hogy az új tankönyvtörvény egyértelműen meghatározza a régi tankönyvtörvény alapján tankönyvvé nyilvánított tankönyvek akkénti felhasználásának határidejét, amely legfeljebb az engedélyben meghatározott időtartamig terjedhet. Nem értett egyet a felperes azon érvelésével, hogy az új tankönyvtörvény vonatkozó rendelkezése nem gördít akadályt a régi tankönyvtörvényre alapítottan tankönyvvé nyilvánított kiadványok tankönyvvé nyilvánításának meghosszabbítása elé. Ezzel szemben nincs jogszabályi lehetőség a régi tankönyvtörvény alapján kiadott engedélyek meghosszabbítására.

Az új tankönyvtörvény és a kapcsolódó EMMI rendelet hatálya nem terjed ki a felperesre, mint magánkiadóra, ezért az alperesi hatóság jogszerűen utasította vissza a felperes hosszabbítására irányuló kérelmét, mint nem jogosulttól származót.

Budapest, 2019. szeptember 30.

A Kúria Sajtótitkársága