A Kúria döntést hozott szülői felügyeleti jog megszüntetése iránti perben

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2019. március 19.

Tájékoztató a Pfv.II.21.396/2018. számú egyedi ügyről. A per 2014. december 10. napján indult. A felperes keresetében az alperes és közös gyermekük kapcsolattartásának megváltoztatását, majd 2015. június 16. napján a kereset módosításával az alperes szülői felügyeleti jogának megszüntetését kérte. A kereset ténybeli alapjául azt állította, hogy az alperes a gyermeket szexuálisan bántalmazta. Az alperes érdemi ellenkérelmében a kereset elutasítását kérte, tagadta a gyermek bántalmazását.

Az elsőfokú bíróság eljárását az alperessel szemben indított büntetőeljárás jogerős befejezéséig felfüggesztette. A per a nyomozást megszüntető határozat jogerőre emelkedése után folytatódott. Az elsőfokú bíróság részletes bizonyítási eljárást folytatott le: tanúkat hallgatott ki, nyomozati, gyámhivatali és orvosi iratokat szerzett be, igazságügyi pszichológus,- és orvosszakértőt rendelt ki.

Az elsőfokú bíróság a 2016. november 4. napján hozott ítéletével a felperes keresetét elutasította, mert a rendelkezésre álló bizonyítékok mérlegelése alapján nem látta bizonyítottnak a szexuális bántalmazás elkövetését.

A felperes fellebbezése alapján eljárt másodfokú bíróság a bizonyítási eljárást kiegészítette: további iratokat szerzett be és az elsőfokú eljárásban eljárt pszichológus szakértőt a tárgyaláson meghallgatta. A másodfokú bíróság ítéletével a bizonyítékok eltérő mérlegelése alapján az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatta és az alperes szülői felügyeleti jogát megszüntette.

A jogerős ítélet ellen az alperes terjesztett elő felülvizsgálati kérelmet, amelyben a jogerős ítélet hatályon kívül helyezését és az elsőfokú ítélet helybenhagyását kérte. A felülvizsgálati kérelem alapos: a Kúria a jogerős ítéletet hatályon kívül helyezte és az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta.

Budapest, 2019. március 19.

A Kúria Sajtótitkársága