A Kúria határozatot hozott fiatalkorú elkövetők próbára bocsátása tárgyában folyamatban volt ügyben

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2019. március 18.

Tájékoztató a Kúria Bfv.I.1.482/2018. számú jelentős ügyben, 2019. február 12-én hozott határozatáról. A Btk. 105 § (2) bekezdése értelmében a törvény rendelkezéseit a fiatalkorúakra a XI. Fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, a 116. § (2) bekezdése szerint a próbaidő tartama egy évtől két évig terjedhet.
A kerületi bíróság büntetővégzésével a fiatalkorú I. rendű terheltet a Btk. 370. § (1) bekezdésébe ütköző és a (2) bekezdés a) pontja szerint minősülő társtettesként, folytatólagosan elkövetett lopás vétsége miatt hét hónapra; míg a fiatalkorú  II. rendű terheltet a Btk. 370. § (1) bekezdésébe ütköző és a (2) bekezdés a) pontja szerint minősülő társtettesként, folytatólagosan elkövetett lopás vétsége, valamint a Btk. 370. § (1) bekezdésébe ütköző és a (2) bekezdés a) pontja szerint minősülő lopás vétsége miatt tizenegy hónapra próbára bocsátotta. Megállapította, hogy a terheltek a próbára bocsátás tartama alatt pártfogó felügyelet alatt állnak.

A jogerős ügydöntő határozat ellen a főügyészség felülvizsgálati indítványt nyújtott be a terheltek terhére a Be. 649. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában írt okból.
Abban kifejtette, hogy a kerületi bíróság a próbára bocsátás tartamát az anyagi jogszabályok megsértésével állapította meg, mivel a Btk. 116. § (2) bekezdése szerint a fiatalkorú próbára bocsátása esetén a próbaidő tartama egy évtől két évig terjedhet, amely tartamot a Btk. 65. § (3) bekezdésére figyelemmel években, vagy évben és hónapokban kell meghatározni. Ezért a büntetővégzés megváltoztatást indítványozta.
A Btk. 105 § (2) bekezdése értelmében a törvény rendelkezéseit a fiatalkorúakra a XI. fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és a 116. § (2) bekezdése szerint a próbaidő tartama egy évtől két évig terjedhet.

Azaz a kerületi bíróság a fiatalkorú terheltekkel szemben ugyan törvényesen alkalmazott próbára bocsátást, azonban anyagi jogszabályt sértett, amikor a terheltekkel szemben a törvényi minimumot el nem érő mértékben állapította meg a próbaidőt.
A Kúria Be. 662. § (2) bekezdés b) pontja alapján a kerületi bíróság büntetővégzését megváltoztatta és a Be. 116. § (2) bekezdésének megfelelően a próbaidő tartamát mindkét terhelt tekintetében egy-egy évben állapította meg azzal, hogy a terheltek az így meghatározott próbaidő tartama alatt állnak a Btk. 119. § (1) bekezdés b) pontja szerint pártfogó felügyelet alatt.

Budapest, 2019. március 18.

A Kúria Sajtótitkársága