A Kúria határozatot hozott szerződés megszegésének jogkövetkezményeivel kapcsolatban

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2019. március 26.

Tájékoztató a Pfv.V.20.102/2019/5. számú egyedi ügyben
Az alperes a tulajdonát képező ingatlanon PPP konstrukcióban, tárgyalásos közbeszerzési eljárást lefolytatása után épülő komplexum megvalósítására kötött szolgáltatási szerződést a beruházóval. A beruházás határidőre nem készült el és a szolgáltatási szerződés a felek közötti viták miatt megszűnt. A beruházás új kivitelezővel jelentős késedelemmel valósult meg.

Az alperes már a kivitelezés során bérleti szerződéseket kötött a még épülőben lévő épületegyüttes egyes bérleményeire. A vállalt birtokba adási határidő eredménytelen elteltét követően a bérlő – az alperessel folytatott hosszabb tárgyalások és várakozás után – a bérleti szerződésben kikötött jogával élve a szerződésektől elállt és tényleges kárai, valamint elmaradt haszna megtérítése iránt kezdeményezett peres eljárást az alperessel szemben.

A kiemelt jelentőségű perben a bíróság jogerős ítéletében kötelezte az alperest 40.336.751 forint és kamata felperes részére történő megfizetésére, ezt meghaladóan a keresetet elutasította.

A jogerős ítélettel szemben előterjesztett alperesi felülvizsgálati kérelem folytán eljáró Kúria a jogerős ítéletet a felülvizsgálattal támadott részében hatályában fenntartotta. Megállapította, hogy az alperes a birtokba adási határidő elmulasztásával megszegte a szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítését. Az épületegyüttes kivitelezésének késedelme a beruházó és az alperes közötti jogviszony keretébe tartozó kérdés, azonban ez az alperes bérleti szerződésben vállalt kötelezettségei elhárítására nem alkalmas, a kártérítési felelősség alóli mentesülésére nem szolgálhat. Az alperes vállalta a bérleti szerződésben, hogy rendeltetésszerű használatra alkalmas bérleményt ad át a felperesnek, az általa vállalt határidőben való teljesítés pedig a saját kockázatára történt olyan időpontban, amikor még nem volt készen a bérlemény. A bérleti szerződésben szabadon vállalt alperesi kötelezettségből következően az alperes tartozik viselni ennek következményeit.

Budapest, 2019. március 26.

A Kúria Sajtótitkársága