Országbírói értekezlet a törvénykezés tárgyában tudományos konferencia

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2021. október 20.

Az MTA-ELTE Jogtörténeti Kutatócsoportja szervezésében egész napos tudományos konferenciát tartott az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara 2021. október 20-án.

A konferencia köszöntőjének megtartására Dr. Varga Zs. András elnök úr kapott felkérést.

A jubiláló Kúria képviseletében elmondta, hogy Magyarország hatalmas politikai és jogi erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy saját Alkotmánya, saját joga alapján működhessen és saját jogát saját bíróságai érvényesítsék. Tette ezt egy – a saját akaratából fennálló – soknemzetiségű struktúra, birodalom részeként. Elfogadva a közös terhekből és szabályokból mindazt, ami a közösség által megkövetelt, és ragaszkodva mindahhoz, ami a sajátja és amiről a közös struktúra érdekében nem mondott le soha. 160 éve nem sok esély látszott arra, hogy ezek az erőfeszítéseket siker koronázza. A hazánkra erőltetett birodalmi önkény tizedik évében azonban a császár belátta, hogy Magyarország nem kormányozható az osztrák birodalmi jog és osztrák törvénykezési szervezet által.

Az Országbírói Értekezlettel kezdetét vette az a folyamat, amely rövid időn belül, a magyar jog hatályának felélesztéséhez, és a Kúria működésének - 1861. április 3-án, húsvét nyolcadának szerdáján -, bekövetkezett helyreállításához vezetett.

Ez azt is jelenti, hogy a politikai kiegyezést megelőzte a jog- és az igazságszolgáltatás helyreállítása. Az uralkodónak tiszteletben kellett tartania az 1492:10. törvénycikk előírását, hogy uralkodói hatalmával nem kényszerítheti a bíróságokat arra, hogy azok az ország törvényes szokásai és joga ellenében ítélkezzenek. Ez a 160 évvel ezelőtti esemény Magyarország alkotmányos működése helyreállításának első közjogi eseménye volt.

Kiemelte előadásában, hogy a Kúria saját ősi alkotmányos intézményünk, amely  európai érték és a kontinensen az egyik legrégebbi működő állami bíróság. A Kúriának az összes alkotmányos intézménnyel együtt ugyanazt a feladatot kell ellátnia ma is, amit el kellett látni 160 éve, védelmeznie kell Magyarország alkotmányos önazonosságát. A Kúria súlya és szerepe ebben sem választható el Magyarországétól. A Kúria függetlensége nem őrizhető meg Magyarország függetlensége nélkül, amit azért mondhatunk ki, mert elődeink 160 évvel ezelőtt ezt világosan elénk tárták.

A konferencia további előadásaiban, az Országbírói Értekezlet tükrében szó volt a királykoronázás közjogi jelentőségéről, az Októberi Diplomáról, bírósági szervezet és a „kis kiegyezés” kapcsolatáról, a magyar jogrendszer átalakulásában a nyelv, valamint a pesti jogászképzés szerepéről. A magyar polgári anyagi magán-törvények, a büntető törvények és a törvényes gyakorlat, valamint a váltójog kérdéséről a modernizáció és a nemzeti tradíciók tükrében.

A konferenciát Dr. Darák Péter tanácselnök úr, a Kúria korábbi elnöke összegezte és zárta.

2021. október 20.

a Kúria Kommunikációs Osztálya