Panelfelújítási program keretében kötött közös képviseleti megbízási szerződéssel kapcsolatos ügyben hozott határozatot a Kúria

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2020. május 6.

Tájékoztató a Pfv.V.20.881/2019/7. számú egyedi ügyben.

Az alperes cég 2007. és 2010. évek között a felperes társasház közös képviseletét látta el megbízási szerződés alapján.
A felperes 2006-ban kezdődőtt és 2007-ben befejeződött panelfelújítási program keretében nyílászárók, fűtési rendszer és egyéb berendezések felújítása tárgyában vállalkozási szerződést kötött a perben nem álló kivitelezővel, aki utóbb jogutód nélkül megszűnt.

A felperes keresetében a számos kártérítési igényt érvényesített az alperessel szemben arra hivatkozva, hogy a közös képviselet ellátására létrejött megbízási szerződést a felújításra vonatkozó vállalkozási szerződéssel összefüggésben nem az ő (a megbízó) érdekében látta el, ezzel a szerződést megszegte és kárt okozott.
Az alperes ellenkérelme a kereset elutasítására irányult, azt mind jogalapja, mind összegszerűsége tekintetében vitatta.

A bíróság jogerős ítéletében a keresetet teljes egészében elutasította.
A felperes felülvizsgálati kérelme folytán a Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.
Ítélete indokolásában – egyebek mellett – kiemelte, hogy a társasház közös képviselője mint megbízott a törvény értelmében a társasház mint megbízó utasításai szerint és érdekében köteles teljesíteni szerződéses kötelezettségeit. A megbízási szerződés megszegése azonban önmagában – a kár és az okozati összefüggés bizonyítása nélkül – nem vezet a megbízott kártérítési felelőssége fennálltának megállapításához.

Budapest, 2020. május 6.

A Kúria Sajtótitkársága