Pintér Sándor: „A Kúria a jog egységének őreként vesz részt a jogértelmezési, jogalkalmazási és a következetes bírói gyakorlat kialakításában”

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2020. augusztus 5.

Megjelent a Kúria 2019-es Évkönyve. A kiadvány előszavában Pintér Sándor belügyminiszter kifejti, „a Kúria nem egyszerűen egy intézmény megnevezése, hanem egy történelmi fogalom, mely az egységes és pártatlan bíráskodás jelképeként történelmi távlatokban is megőrizte tekintélyét.” A miniszterelnök-helyettes kiemeli, „a Kúria logikai tisztasága, okfejtése és gondolatisága ma is követendő példa a bírák számára. Továbbra is megkerülhetetlen, nélkülözhetetlen a bíróság, kiemelten pedig a Kúria ítélkezési gyakorlata a jogalkotói szándéknak megfelelő törvények gyakorlati életbe való illesztésében.”

A Kúria elnöke az Évkönyvben olvasható köszöntőjében arról ír, hogy a 2019-es évet joggal tekinthetjük a visszajelzések évének. Darák Péter hangsúlyozza, „az alkotmányos ítélkezés igénye egyre inkább látha¬tóvá teszi az ítélethozatal morális hátterét.”

A Kúria Évkönyve összegzi a legfőbb bírói fórum joggyakorlat egységesítő tevékenységét, bemutatja a tavalyi év jelentős döntéseit és ismerteti az ítélkezésen kívüli feladatokat. A kötetben portrék is találhatók kúriai bírákkal és igazságügyi alkalmazottakkal.

Budapest, 2020. augusztus 5.

A Kúria Sajtótitkársága