A polgári eljárásjog korszerűsítése tudományos konferencia a Kúria Polgári Kollégiuma szervezésében

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2012. október 4.
Város: 
Budapest
Helyszín: 
Kúria

A Kúria Polgári Kollégiuma által szervezett tudományos tanácskozás célja az volt, hogy a jogtudomány és a joggyakorlat képviselői megvitassák a polgári eljárásjogi szabályozás állapotát. A konferenciát Dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke nyitotta meg, aki utalt arra, hogy igazgatási vezetőként kötelessége a bíróságok hatékony működésének biztosítása, melynek elengedhetetlen eszköze a polgári eljárásjogi joganyag korszerűsítése.

A konferencia első felében a jogi karok Polgári Eljárásjogi Tanszékeinek vezetői közül Prof. Dr. Kengyel Miklós, Prof. Dr. Szabó Imre és Dr. habil. Varga István előadásaikban mindannyian amellett érveltek, hogy a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény  (Pp.) az elmúlt másfél évtizedben elfogadott módosításai eredményeként egy nehezen átlátható, ellentmondásokkal terhelt, sok szempontból elavult jogszabállyá vált. Újabb, átfogó módosítással sem lehet már belőle használható jogszabály, ezért minden szempontból elérkezett az idő egy teljesen új polgári eljárásjogi kódex megalkotására.

A konferencia második felében Dr. Virág Csaba, a Budapest Környéki Bíróság bírája a jogcímhez kötöttség, a perbeli igazságosság, a tényállás megismerésének problematikáját mutatta be. Elmondta, hogy egy új Pp-ben ezeket a kérdéseket alapelvi szinten tisztázni kell.

Dr. Ribai Csilla, a Pesti Központi Kerületi Bíróság elnökhelyettese a csoportos perlés magyar szabályozásának megteremtésének szükségessége mellett érvelt. Dr. Osztovits András kúriai bíró a Pp. perorvoslati rendszerének jelenlegi szabályozásában mutatkozó ellentmondásokat, a bírósági gyakorlatban felmerülő nehézségeket mutatta be.

A konferencia zárásaként Dr. Wellmann György, a Kúria Polgári Kollégiumának vezetője összegzésképpen megállapította: a jogtudomány és a joggyakorlat képviselői egyhangú véleménye, hogy egy új polgári perrendtartás szükséges, annak kodifikációját minél előbb meg kell kezdeni.

2012. október 4.

A Kúria Sajtótitkársága