Sajtóközlemény az eljáró bíróság kijelölésével kapcsolatos fellebbezések elbírálásáról

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2012. szeptember 13.
Város: 
Budapest
Helyszín: 
Kúria

A Kúria 2012. szeptember 13. napján meghozott végzéseiben elbírálta az Országos Bírósági Hivatal Elnöke eljáró bíróság kijelölésével kapcsolatban hozott határozatai ellen előterjesztett fellebbezéseket.

A Kúria mindkét ügy kapcsán részletesen megvizsgálta az eljáró bíróság kijelölésével kapcsolatos szabályozást, a jogintézménnyel összefüggő alkotmánybírósági és emberi jogi bírósági gyakorlatot, valamint az e tárgyban alkalmazott külföldi megoldásokat.

A Kúria megállapította, hogy az eljáró bíróság kijelölésének jogintézménye Magyarország Alaptörvényén, illetve az Alaptörvény részének minősülő Átmeneti Rendelkezéseken alapul, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló módosított 2011. évi CLXI. törvény vonatkozó rendelkezései az Alaptörvénnyel megegyeznek.

A Kúria kiemelte, hogy az Országos Bírósági Hivatal Elnöke az eljáró bíróság kijelölése körében közjogi tartalmú igazgatási döntést hoz, a döntése elleni jogorvoslat önálló bírósági jogorvoslatot jelent, melyet a Kúria nemperes eljárás keretében bírál el.

A Kúria megállapította, hogy az eljáró bíróság kijelöléséhez szükséges adatok és nyilatkozatok rendelkezésre álltak, az érdemi döntéshez előírt előzetes vizsgálatokat az Országos Bírósági Hivatal Elnöke lefolytatta. A döntés során figyelembe vételre került az Országos Bírói Tanács e tárgyban kiadott ajánlása, valamint mindazok a szempontok, amelyek a kijelöléssel érintett ügyek ésszerű határidőn belül történő befejezésével függenek össze.

A Kúria elvi jelleggel állapította meg, hogy bíróságok között a jogok és kötelességek szempontjából különbséget tenni nem lehet, illetőleg az eljáró bíróság kijelölése által az ügyet tárgyaló bíró az ügy törvényes bírájának minősül.

A Kúria az Országos Bírósági Hivatal Elnökének mindkét jogorvoslattal támadott határozatát törvényesnek ítélte, és a határozatokat a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló módosított 2011. évi CLXI. törvény 63. § (1) bekezdése alapján helybenhagyta.

Budapest, 2012. szeptember 13.

A Kúria Sajtótitkársága