Szabadalom megsemmisítése tárgyában hozott határozatot a Kúria

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2018. október 18.

Tájékoztató a Kúria Pfv.IV.21.981/2017. számú döntéséről: A kérelmező jogosultja a „Folyadékfázisú gáz, különösen PB-gáz töltőállomás” című szabadalomnak, amelyet az ellenérdekű fél kérelmére a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban: SZTNH) határozatával megsemmisített. A Hivatal megállapította, hogy a találmány nem alapul feltalálói tevékenységen. A kérelmező megváltoztatási kérelme alapján eljárt elsőfokú bíróság végzésével a kérelmet elutasította. A kérelmező fellebbezése alapján eljárt másodfokú bíróság végzésével az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyta. A kérelmező felülvizsgálati kérelme alapján eljárt Kúria a jogerős végzést hatályában fenntartotta. Megállapította, hogy az SZTNH és az eljárt bíróságok a szabadalomjog által meghatározott keretek között elvégzett műszaki ismeretek mérlegelése alapján, az ítélkezési gyakorlatra is figyelemmel, helytállóan jutottak arra a következtetésre, hogy az elsőbbség időpontjában a technika állásához tartozó ismeretek és közöttük az ellentartott megoldások ismeretében, a köteles tudásának figyelembe vételével, a tárgyi találmány szerinti megoldás a szakember számára nyilvánvaló volt.

Budapest, 2018. október 18.

A Kúria Sajtótitkársága