A szabadságvesztés végrehajtása nem függeszthető fel a többszörös visszaesővel szemben

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2018. december 18.

Tájékoztató a Kúria Bfv.I.1.196/2018. számú jelentős ügyben 2018. november 5-én hozott határozatáról. A járásbíróság a 2017. október 25-én meghozott és aznap jogerőre emelkedett ítéletével a terheltet bűnösnek mondta ki társtettesként elkövetett lopás vétségében [Btk. 370. § (1) bekezdés, (2) bekezdés b) pont bf) alpont], ezért mint többszörös visszaesőt egy év tíz hónap – végrehajtásában három év próbaidőre felfüggesztett – szabadságvesztésre ítélte és elrendelte a pártfogó felügyeletét, továbbá akként rendelkezett, hogy a szabadságvesztést végrehajtásának elrendelése esetén a terheltnek börtönben kell letöltenie.

A járásbíróság figyelmen kívül hagyta a Btk. 86. § (1) bekezdés a) pontjában írt rendelkezést, mely szerint többszörös visszaesővel szemben a szabadságvesztés végrehajtása nem függeszthető fel, így a terhelt terhére a megyei főügyészség által előterjesztett felülvizsgálati indítvány megalapozott.

A járásbíróság ítélete rövidített indokolással készült, ezért abból nem állapíthatók meg a büntetés kiszabása során figyelembe vett körülmények. Emellett a törvényi büntetési tétel felső határának közelében kiszabott tartamú szabadságvesztést a terhelt nyilván annak tudatában vette tudomásul, hogy az nem végrehajtandó.

Ezért a Kúria a járásbíróság ítéletét hatályon kívül helyezte és a járásbíróságot új eljárásra utasította.

Budapest, 2018. december 18.

A  Kúria  Sajtótitkársága