Tájékoztató az ELMŰ - Magyar Energia Hivatal közötti közigazgatási perben hozott döntésről

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2010. október 28.

A Legfelsőbb Bíróság 2010. október 27-én az ELMŰ Hálózati Kft. és a Magyar Energia Hivatal (MEH) közötti két közigazgatási perben a Fővárosi Ítélőtábla ítéleteit hatályában fenntartó döntést hozott.

Ezzel elfogadta azt a jogi álláspontot, hogy amennyiben egy település rendezési terve (építési szabályzata) írja elő a villamos energia hálózathoz való csatlakozás esetén a földkábel alkalmazását, akkor ennek a többletköltségét a szolgáltató (ELMŰ) nem háríthatja át a kérelmezőre (rendszerhasználóra). Ez a többletköltség ugyanis nem a kérelmező önálló igényén, hanem a helyi jogszabály kötelező előírásán alapul.

A felperes ELMŰ ugyanakkor ezt a költséget a kérelmezőre hárította volna.
A kérelmező panasza alapján eljárt MEH megállapította, hogy ez nem volt jogszerű.

A Legfelsőbb Bíróság a döntését (az alsóbb fokon eljárt bíróságokhoz hasonlóan) a villamos energiára vonatkozó jogszabályoknak, az építési törvény és a helyi önkormányzati törvény rendelkezéseivel együttes, azokkal összhangban álló értelmezése alapján hozta meg.

Budapest, 2010. október 28.

Dr. Szűcs Péter
szóvivő