Tájékoztató képviselőjelölt mentelmi jogának felfüggesztését is érintő választási ügyben hozott határozatról

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2018. március 8.

Tájékoztató a Kvk.IV.37.251/2018/3. számú határozatról (NVB 159/2018. számú határozata ellen benyújtott felülvizsgálati kérelem elbírálásáról): A Nemzeti Választási Bizottság a fenti – minősített többséggel meghozott – határozatában Dr. C. Cs. A. független országgyűlési képviselőjelölt mentelmi jogát a legfőbb ügyész indítványával érintett ügyben felfüggesztette. A felfüggesztő határozat szerint a döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs. Az érintett jogorvoslat iránti kérelmet nyújtott be a Kúriára.

A Kúria a bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet érdemi vizsgálat nélkül visszautasította. Megállapította, hogy a Nemzeti Választási Bizottság mentelmi jog felfüggesztésével kapcsolatos döntését nem a választási eljárásról szóló törvény, hanem az Országgyűlésről szóló törvény alapján hozta meg. E törvény szerint a képviselők választásán jelöltként igazolt személyt az országgyűlési képviselőkkel azonos mentelmi jog illeti meg azzal az eltéréssel, hogy a mentelmi jog felfüggesztéséről nem az Országgyűlés, hanem a Nemzeti Választási Bizottság dönt, és a mentelmi jog felfüggesztésére irányuló indítványt a Nemzeti Választási Bizottság elnökéhez kell benyújtani.

A Kúria megállapította, hogy külön törvény nem teremt hatáskört számára a jelöltként igazolt személy mentelmi jogának felfüggesztéséről szóló döntés felülvizsgálatára, ahogy az Országgyűlés minősített többséggel meghozott döntése ellen sincs jogorvoslat országgyűlési képviselők esetén.

A Kúria hatáskör hiányában a kérelemben felhozott tartalmi kifogással nem tudott érdemben foglalkozni.

A határozat teljes szövege itt olvasható: http://kuria.birosag.hu/hu/valasztasi-ugyek

Budapest, 2018. március 8.

A Kúria Sajtótitkársága