Tájékoztató a Kúria döntéséről az uniós állampolgárok lakáscélú támogatása odaítélésének feltételei tárgyában

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2012. május 3.

Román állampolgárságú magyar férfi ügyében hozott döntést a Kúria Lomnici Zoltán által vezetett tanácsa.
A  hitelintézet  és  a  Magyar  Államkincstár  elutasította uniós  állampolgár  új  lakás  vásárlásához  adható  közvetlen támogatás iránti igényét.

A  férfi  keresettel  élt  a  döntés  ellen,  de  az  elsőfokú bíróság  a  felperes  keresetét  elutasította.  A  felperes  a Kúriától  az  elsőfokú  ítélet  és  az  alperesi  határozat hatályon kívüli helyezését kérte.

A  Kúria  azt  állapította  meg,  hogy  a  felperes,  aki magyarországi munkavállaló, saját ügyében hivatkozhatott a közvetlen hatályú közösségi jogra.

A  Kúria  álláspontja  szerint  az  uniós  állampolgár  által igényelt támogatás olyan szociális kedvezménynek minősül, amit  ugyanolyan  feltételekkel  kell  nyújtani  az  uniós állampolgárnak,  mint  a  magyar  állampolgárnak.  A  nemzeti jogszabály azonban az uniós állampolgár felperes esetében –  a  magyar  állampolgárhoz  képest  –  olyan  többlet feltételeket  támaszt,  amelyek  a  felperesen  kívül  álló okból, objektíve teljesíthetetlenek és nem állnak arányban az  elérni  kívánt  céllal.  A  felperes  esetében  ezért rejtett,  közvetett  diszkrimináció  valósult  meg.  Mivel  az ügyben a  diszkrimináció tilalma  alól felmentést  adó okok (közrend,  közbiztonság,  közegészségügy  védelme)  fel  sem merülhetnek, és a bíróságnak a nemzeti jogot a közösségi joggal  összhangban  állóan  kell  alkalmaznia,  a  Kúria  azt állapította  meg,  hogy  az  a  Magyar  Államkincstár  alperes határozata  és  az  elsőfokú  bíróság  ítélete  ellentétes  a közösségi  joggal,  ezért  jogszabálysértő.  Az  új  eljárás során  a  felperes  ügyében  az  alperes  nem  alkalmazhatja  a közösségi joggal ellentétes nemzeti jogszabályt.
A döntés más hazánkban élő határon túli magyar számára is kedvező fordulatot jelent.

Sajtótitkárság