Tájékoztató a Kúria Gfv.IX.30202/12. sz. ügyben hozott határozatáról

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2012. szeptember 18.

A BKV. Zrt. felperesnek STRABAG Építő Zrt és társai alperesek ellen kártérítés megfizetése iránti perben a Kúria a másodfokú bíróságnak a keresetet elutasító elsőfokú ítéletet helybenhagyó ítéletét a 2012. szeptember 18-án megtartott tárgyaláson hatályában fenntartotta.

A Kúriának abban a kérdésben kellett többek között állást foglalnia, hogy a Gazdasági Verseny Hivatal (GVH) határozatában megállapított, az alperesek jogelődjei által nyílt közbeszerzési eljárás során tanúsított, jogellenes összehangolt (kartellező) magatartása okozhatott-e szerződésen kívüli kárt a felperesnek, amely a közbeszerzési eljárásban kiírt pályázatot nyert olyan cégekkel kötött vállalkozási szerződést, amelyek tekintetében a GVH kartellező magatartás tanúsítását nem állapította meg.
A verseny felügyeleti eljárásnak nem volt tárgya a kartellező magatartást tanúsító alperesi jogelődök által esetlegesen okozott kár bekövetkezése, mértéke. A felperesnek ezért a perben kellett bizonyítania, hogy GVH határozatával igazolt, jogellenes magatartás miatt kára keletkezett.
A Kúria a perben eljárt bíróságokkal egyezően úgy ítélte meg, hogy az alperesek marasztalását megalapozó, a jogszabályban előírt együttes kártérítési feltételek közül az alperesi jogelődök magatartásával okozati összefüggésben keletkezett kárát a felperesnek nem sikerült bizonyítania. A rendelkezésre álló bizonyítékok alapján ugyanis nem volt megállapítható, hogy a kartellezők pályázati ajánlatát a pályázat nyertesei ismerték, ajánlatuk megtételét az befolyásolta.
Az ok-okozati összefüggés fennállásának bizonyítottsága hiányára tekintettel a Kúria nem vizsgálta, hogy keletkezett-e kára a felperesnek.

Budapest, 2012.szeptember 18.

A Kúria Sajtótitkársága