Tájékoztató a Kúria Gfv.IX.30.275/2011.számú ügyében hozott határozatáról

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2012. április 12.

A fogyasztónak minősülő felperes keresetében a felek között 2007. október 16-án megkötött hitel és zálogszerződés egyes rendelkezései részleges érvénytelenségének megállapítását kérte részben a hivatkozott rendelkezések jóerkölcsbe ütközése miatt részben arra hivatkozva, hogy azok tisztességtelen kikötést tartalmaznak.
Az alperes a kereset elutasítását kérte. A perben eljárt elsőfokú bíróság keresetet elutasító ítéletét a másodfokú bíróság helybenhagyta.
A felperes felülvizsgálati kérelmében keresetének megfelelő határozat meghozatalát kérte, részben a Hpt. illetve a Pp. részben uniós jogszabályok megsértésére hivatkozva.
A Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta, az alábbi elvi megállapításokat tette.

I. A hitel/kölcsön szerződésben a pénzügyi intézmény nemcsak kamatot, hanem díjat és költséget is felszámíthat, ezek felszámítása önmagában jó erkölcsbe ütközőnek nem tekinthető.

II. Annak a Hpt. által biztosított lehetőségnek - mely szerint a pénzügyi intézmény a hitel/kölcsön szerződéseket az ügyfél terhére egyoldalúan módosíthatja – a kölcsönszerződésben történő szerepeltetése önmagában nem tisztességtelen, nem minősíthető a szokásostól eltérő gyakorlatnak. Hivatalból nem kötelezettsége az eljáró bíróságnak az egyoldalú szerződésmódosítást lehetővé tevő konkrét szerződési feltételek esetleges jogszabályba ütközésének, jó erkölcsbe ütközésének vizsgálata, ha az adott feltételek a peres iratok részévé nem váltak, a feltételek jogszabályba, jó erkölcsbe ütközésére a felperes nem hivatkozott.

III. Az árfolyam lehetséges változásának becslése a hitel/kölcsön szerződésnek nem kötelező tartalmi eleme.

Budapest, 2012.április 11.

A Kúria Sajtótitkársága